Συνέντευξη τύπου για τα Αιολικά πάρκα στα Άγραφα. Hotel Montanema HandmadevillageFriends


Συνέντευξη τύπου για τα Αιολικά πάρκα στα Άγραφα. Hotel Montanema HandmadevillageFriends

Posted by Καρδίτσα LiveStreaming on Sunday, 17 November 2019