Πληροφορίες συμμετοχής


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του ΕΟΣΚ είναι αποκλειστικά για τα μέλη του. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για την πρώτη συμμετοχή σε μη μέλος. Για συμμετοχή και σε επόμενες δραστηριότητες

και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απαιτείται η εγγραφή στον σύλλογο. Οι αναχωρήσεις θα γίνονται από το αθλητικό πάρκο

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξορμήσεις του συλλόγου θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη της εκάστοτε εξόρμησης στον αντίστοιχο συντονιστή, τηλεφωνικά ή στο στέκι 8-10 το βράδυ. Στις δραστηριότητες που απαιτείται λεωφορείο ή καταφύγιο οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 10 μέρες πριν και να συνοδεύονται με την καταβολή του κόστους.

Οι διαδρομές και ο ρυθμός της πορείας προσαρμόζονται στις δυνατότητες της ομάδας και σχεδιάζονται με σκοπό να διατηρήσουν την ομάδα ενωμένη, συνεπώς απαγορεύεται κάθε είδος ανταγωνισμού. Ο σύλλογος έχει σκοπό να γνωρίσει το βουνό και τη φύση στα μέλη και τους φίλους του, να το αγαπήσουν και να το προστατέψουν, γι’ αυτό διοργανώνει εξορμήσεις με στόχο όλοι οι συμμετέχοντες να οδηγηθούν στον προορισμό.

Οι συμμετέχοντες καλό είναι να λάβουν μέρος πρώτα στις πιο εύκολες διαδρομές και μετά να προχωρήσουν στις πιο δύσκολες για καλύτερη προσαρμογή στις δυσκολίες του βουνού. Το κάθε μέλος της ομάδας φέρει την ευθύνη της ατομικής του ακεραιότητας γνωρίζοντας εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από τον κηδεμόνα τους ή να συνοδεύονται από αυτόν.

Οι συντονιστές κάθε ανάβασης έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν το πρόγραμμα των εξορμήσεων ακόμα και απροειδοποίητα ή να αποκλείσουν την συμμετοχή σε κάποιον αν κρίνουν ότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που έχουν σχέση με την ικανότητα, την πειθαρχία και τον εξοπλισμό. Η ενημέρωση για το πρόγραμμα, τις πιθανές αλλαγές, την δυσκολία, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, γίνεται από τους συντονιστές της ανάβασης.