Διοικητικό Συμβούλιο


  1.   Πρόεδρος: Παντελής Μανώλης  (6973695595)
  2.   Αντιπρόεδρος και έφορος μονοπατιών: Αποστόλης Παντελής  (6974110853)
  3.   Γραμματέας: Πέτρος Κουκουζέλης  (6974584244)
  4.   Ταμίας και έφορος εθελοντισμού:  Αντώνης Παπαδάκος  (6977394752) 
  5.   Έφορος δραστηριοτήτων : Αποστόλης Κηρύκος  (6977706540)
  6.   Έφορος υλικού και καταφυγίου: Βασίλης Ράϊκος  (6972571274)
  7.   Έφορος εκδηλώσεων: Γιώργος Γκούλιος  (6946951820)