Περιοχή Βόρεια Άγραφα


Χάρτης

 

Περιοχή ανατολικά της Λίμνης Πλαστήρα

Χάρτης μονοπατιών ανατολικά της Λίμνης Πλαστήρα

Μονοπάτια (B8 , B9 , B10 , B10A , Β11 , B12 , Β23 , Β24 , Β24Α , Β25 , Β26 , Β30 , Β32 , Β33 , Β34 , Β35)

B8 Μικρή λίμνη – ρέμα Σοφούδια – Μοσχάτο

B9 Μοσχάτο –  Σκοτωμένος – Μονή Κορώνας – Τσαρδάκι

B10 Μοσχάτο – Χαλικάκι – κορυφή Κοκοριάκος 1015μ

B10A Χαλικάκι – Τσαρδάκι

B11 Άγιος Αθανάσιος Λαμπερού  – κορυφή Κοκοριάκος 1015μ

B12 Άγιος Αθανάσιος Λαμπερού – Αρνοφωλιά  – Παραλίμνιο

B23 Μεσενικόλας (Άγιος Δημήτριος) – Πετράλωνα – Αετοφωλιά – Τσαρδάκι

B24 Μεσενικόλας (Άγιος Δημήτριος) – Διάσελο – κορυφή Γαζή 964μ – Μορφοβούνι (Άγιος Αθανάσιος)

Β24Α Διάσελο Μεσενικόλα – Ψωράχη – Πετράλωνα

Β25 Μορφοβούνι (Μπαλταδώρος) – κορυφή Άγιος Κωσταντίνος 926μ (κυκλικό)

B26 Μορφοβούνι (Κοντοστεργέικα) – βρύσες Αγίου Γεωργίου

Β30 Μοσχάτο (Νταή) –  Πορτίτσα

Β32 Μονοπάτι δάσους Μεσενικόλα

Β33 Μικρή Λίμνη – Πορτίτσα

Β34Τσαρδάκι (παραλίμνιο)

Β35 Μορφοβούνι (πλατεία) – Παλιόκαστρο – Μονή Αγίας Τριάδας

Περιοχή του ορεινού όγκου Βουτσικάκι

Χάρτης μονοπατιών περιοχής του ορεινού όγκου  Βουτσικάκι

Μονοπάτια (B1 , Β1Α , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , Β7 , Β13 , B14 , B14A , B15 , B16 , B17 , Β18 , B19 , B20 , B20A , B20B , Β20Ε , B21 , B22 , B27 , Β28 , Β29Α , Β31)

B1 Μπελοκομίτης – ράχη Καραγιάννη – Αγία Παρασκευή – Κούλια – Καταφύγιο Αγράφων (Καραμανώλη)

Β1Α Έγκουρή-Νεοχώρι(βρύση Φώτα)

B2 Νεοχώρι(ΚΠΕ) – ράχη Καραγιάννη/διακλάδωση Β1

B3 Καλύβια Πεζούλας – Νεράιδα – Κούλια/διακλάδωση Β1

B4 Καταφύγιο Αγράφων (Καραμανώλη) – κορυφή Τέμπλα 1809μ – κορυφή Βουτσικάκι 2152μ – Παλιομάντρι – κορυφή

      Καζάρμα (Ζυγουρολίβαδο) 1977μ – Άγιος.Νικόλαος (Βλασίου)

Β4Α Λάκες Βουτσικάκι

B5 Φυλακτή – Καταφύγιο Αγράφων (Καραμανώλη)

B6 Καρίτσα – Μονή Πελεκητή – καταφύγιο Αγράφων (Καραμανώλη)

B7 Καρίτσα Σωτήρα – Ράφηνα – Αγία Παρασκευή/διακλάδωση Β1

Β13 Μπελοκομίτης (εκβολές Καριτσιώτη)-Μάντζιαρη-Βοτανικός Κήπος(παραλίμνιο)

B14 Φυλακτή – βρύση Κασσάνδρα – Προφύτης Ηλίας (Φυλακτής)-Κουφόλογγος (διακλάδωση Β14Α) – κορυφή Καζάρμα (Ζυγουρολίβαδο) 1997μ

B14A Κορυφή Κουφόλογγος 1882μ

B15 Κερασιά(Μαντάνια) – Προφύτης Ηλίας (Κερασιάς)-Κερασιά(πλατεία)

B16 Φυλακτή – Αγ.Ιωάννης (Φυλακτής) – Καλατζή (διακλάδωση B17)

B17 Κρυονέρι –Καλατζή (διακλάδωση Β16) – Προφύτης Ηλίας (Φυλακτής)

Β18 Πετρίλο (Πολύδροσο)-Λιβάδια Πετρίλου

B19 Πετρίλο (Πολύδροσο) – Χάρις – Γεννητάκι – κορυφή Βουτσικάκι 2152μ

B20 Ανθοχώρι – Γεφύρι Καμάρα – Λιβάδι Σταλοτσιάκου – Άγιος Νικόλαος (Βλασίου)

B20A Kορυφή Δερματά 1785μ

B20B Καραμάλια – κορυφή Κοκορέλι 1681μ – Εννέα Βρύσσες

Β20Ε Καραμάλια – κορυφή Σκαφιδα 1445μ

Β21 Λιβάδια Πετρίλου – διακλάδωση Β4 – κορυφή Παλιομάντρι 1832μ

B22 Λιβάδι Σταλοτσιάκου/διακλάδωση B20 – Εννέα Βρύσες – κορυφή Καζάρμα (Ζυγουρολίβαδο) 1977μ

Β27 Καρίτσα – Χόλιανο – Καραβασαρά

Β28 Καραβασαράς – Μέγα Ρέμα – Καταφύγιο Αγράφων (Καραμανώλη)

Β28Α Σημείο Θέας Πεθαμένος

Β31 Μονοπάτι δάσους Σταυρού Κερασιάς

 

Περιοχή ορεινών όγκων Αθήναιου/Ιθώμης

Χάρτης

Μονοπάτια (Β40 , Β41 , Β42 , Β43 , Β44 , Β46 , Β47 , Α48 , A30 , Α30Α , Α30Β , Α30Ε , A31 , Α31Α , A32 , Α32Α , Α32Β , Α32Ε , A33 , Α34)

B40 Φανάρι – Κανάλια

B41 Κανάλια – Κάστρο Ιθώμης

B42 Πύργος Ιθώμης – Κάστρο Ιθώμης

Β43 Άγιος Ακάκιος – Κάστρο Ιθώμης

Β44 Άγιος Ακάκιος – Άγιος Κωσταντίνος – Ελληνόπυργος

B46 Μαυρομάτι (Άγιος Γεώργιος) – Σπηλιά Κραϊσκάκη – κορυφή Κάστρο Ελληνοπύργου

Β47 Μαυρομάτι(πλατεία) – Σπηλιά Καραϊσκάκη – κορυφή Προφύτης Ηλίας 500μ – μονή Αγίου Γεωργίου

Β48 Μαυρομμάτι(ΔΕΗ) – Μέγα Ρέμα – Μονή Αγ.Γεωργίου

A30 Μουζάκιδιακλάδωση μονή Γκούρας (Α30Α) – διακλάδωση κορυφή Σουβλερό(ανατολικά τείχη (Α30Β))– κορυφή Αθήναιο 1132μ(δυτικά τείχη)

A30A Μονή Γκούρας

A30B Κορυφή Σουβλερό 1008μ/ανατολικά τείχη

A30Ε Κεντρικό Διάσελο

A31 Πορτή – μεσαία τείχη – Κορυφή Αθήναιο 1132μ (δυτικά τείχη)

A31A Μεσαία τείχη- κεντικό διάσελο – Κορυφή Σουβλερό 1008μ/ανατολικά τείχη

A32 Πύλη -Διάσελο – κορυφή Αθήναιο 1132μ (δυτικά τείχη)

A32A Προφύτης Ηλίας Πύλης

Α32Β Κουκουρέλος – μονή Γκούρας

Α32Ε Μπαλκόνι

A33 Πύλη – Γεφύρι Καμάρα – κορυφή Αθήναιο 1132μ (δυτικά τείχη)

A34 Λογγιές Ροποτού – ραχούλα/διακλάδωση (Α33)

Περιοχή του ορεινού όγκου Καράβας

Χάρτης μονοπατιών περιοχής του ορεινού όγκου  Καράβας

Μονοπάτια (A1 , Α2 , A3 , Α4 , Α5 , A6 , Α16 , Α28)

A1 Άγιος Νικόλαος(Βλασίου) – Άγιος Κωσταντίνος – Λούτσα (Καράβας) – κορυφή Καράβα 1184μ

A2 Αργιθέα – κορυφή Κουλκουτσάρι 2020μ – Λούτσα (Καράβας)

A3 Βλάσι – Προφύτης Ηλίας (Βλασίου) – κορυφή Καράβα 2184μ

Α4 Βλάσι – Λούτσα (Καράβας)

A5 Βλάσι – Σούδα – Λιβάδια Πετρίλου

A6 Οξυά- κορυφή Σουφλί 1495μ – Ράχη Άγιος Κωσταντίνος(Καράβας)/διακλάδωση Α1

Α16 Καρυά – Γεφύρι Καρυάς(Τριζόλου)

Α28 Κουμπουριανά – Ραγάζια – Μονή Σπηλιάς

 

 

Περιοχή Βόρεια Αργιθέα

Χάρτης μονοπατιών περιοχή Βόρειας Αργιθέας

Μονοπάτια (A7 , A8 , Α9 , A10 , A11 , A12 , A13 , Α14 , Α15 , Α36)

A7 Αργιθέα – Διάσελο Χήρας- κορυφή Αχλαδιάς 1782μ

A8 Ανθηρό – Άγιοι Απόστολοι – Λούτσα(Ανθηρού) – κορυφή Αχλαδιάς 1782μ

A9 Μεταμόρφωση(Κατούσι) – κορυφή Σουφλί 1835μ

A10 Ανθηρό – Κριτσάρι – Γεφύρι Καρυάς(Τριζόλου)

A11 Ανθηρό – Λαγκάδι – Διάσελο Οξούλα – σημείο 1627 – κορυφή Προφύτης Ηλία (Βερούσια) 1775μ

Α12 Καλή Κώμη – σημείο 1624 – Διάσελο Οξούλα – κορυφή Σουφλί 1821μ

Α13 Καλή Κώμη – Ελληνικά

Α14 Καλή Κώμη – γεφύρι Κορακονησίου

Α15 Θερινό – κορυφή Ελάτη 1673μ – Λούτσα (Ανθηρού)

Α36 Αργιθέα(Διάσελο Χήρας) – κορυφή Καραβούλα 1862μ

 


 

Χάρτης Μονοπατιών Βορείων Αγράφων

 

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Άγιος_Νικόλαος(Βλασίου)-Άγιος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Αργιθέα-Κουλκουτσάρι-Λούτσα-κορυφή_Καράβα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Βλάσι-Πρ.Ηλίας-κορυφή_Καράβα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Βλάσι-Λούτσα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Βλάσι-Σούδα-Λιβάδια_Πετρίλου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Οξυά-κορυφή_Σουφλί-Πεζούλια   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Αργιθέα-Διάσελο_Χήρας-κορυφή_Αχλαδιάς   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθηρό-Άγιοι_Απόστολοι-Λούτσα(Ανθηρού)-κορυφή_Αχλαδιάς   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μεταμόρφωση(Κατούσι)-κορυφή_Σουφλί   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθηρό-Κριτσάρι-Γέφυρα_Καρυάς(Τριζόλου)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθηρό-Λαγκάδι-Διάσελο_Οξούλα-σημείο_1964-κορυφή   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλή_Κώμη-σημείο_1624-Διάσελο_Οξούλα-κορυφή_Σουφλί   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλή_Κώμη-Ελληνικά   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλή_Κώμη-γεφύρι_Κορακονησίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Θερινό–Κορυφή_Ελάτη–Λούτσα(Ανθηρού)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καρυά-Γεφύρι_Καρυάς(Τριζόλου)-Κριτσάρι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κουμπουριανά-Ραγάζια-Μονή_Σπηλιάς   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μουζάκι-δυτικά_τείχη-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μονή_Γκούρας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

κορυφή_Σουβλερό/ανατολικά_τείχη   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

κεντρικό_διάσελο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πορτή-μεσαία_τείχη-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

μεσαία_τείχη-κεντρικό_διάσελο-κορυφη_Σουφλερό   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πύλη-διάσελο-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Προφήτης_Ηλίας_Πύλης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κουκουρέλος-Μονή_Γκούρας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μπαλκόνι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πύλη-Γεφύρι_Καμάρα-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Λογγιές(Ροποτού)-διακλάδωση_Α33   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Αργιθέα(Διάσελο_Χήρας)-κορυφή_Καραβούλα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μπελοκομίτης-ράχη_Καραγιάννη-Κούλια-Καταφύγιο_Αγράφων   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Εγκουρή-Νεοχώρι(βρύση_Φώτα)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Νεοχώρι-Ράχη_Καραγιάννη/διακλάδωση_Β1   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλύβια_Πεζούλας-Νεράιδα-Κούλια/διακλάδωση_Β1   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καταφύγιο_Αγράφων-Τέμπλα-Βουτσικάκι-Καζάρμα-Αγ.Νικόλαος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Λάκες_Βουτσικάκι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Φυλακτή-Κταφύγιο_Αγράφων   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καρίτσα-Μονή_Πελεκητή-καταφύγιο_Αγράφων   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μονή_Πελεκητή-Ράφηνα-Αγ.Παρασκευή   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μικρή_λίμνη-ρέμα_Σοφούδια-Μοσχάτο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μοσχάτο–Σκοτωμένος-Μονή_Κορώνας-Τσαρδάκι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μοσχάτο-Χαλικάκι–κορυφή_Κοκοριάκος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Χαλικάκι–Τσαρδάκι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Αγ.Αθανάσιος(Λαμπερού)–κορυφή_Κοκοριάκος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Αγ.Αθανάσιος(Λαμπερού)–Αρνοφωλία-παραλίμνιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μπελοκομίτης(εκβολές_Καριτσιώτη–Μάτζιαρη-Βοτανικός   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Φυλακτή-βρύση_Κασσάνδρα-Πρ.Ηλίας-Καζάρμα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κορυφή_Κουφόλογγος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κορυφή_Κουφόλογγος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κερασιά-Μαντάνια-Πρ.Ηλίας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Φυλακτή-Αγ.Ιωάννης-διακλάδωση_B17   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κρυονέρι-διακλάδωση_Β16-Απέλινα-Πρ.Ηλίας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Λιβάδια_Πετρίλου-Πετρίλο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πετρίλο-Γεννητάκι-κορυφή_Βουτσικάκι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθοχώρι-Γεφύρι_Καμάρα-λιβάδι_Σταλοτσιάκου-Αγ.Νικόλαος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Kορυφή_Δερματά   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καραμάλια-κορυφή_Κοκορέλι-Εννέα_Βρύσσες   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κορυφή_Κοκορέλι-κορυφή_Σκαφίδα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Λιβάδια_Πετρίλου-διακλάδωση_Β4-Παλιομάντρι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Λιβάδι_Σταλοτσιάκου-εννέα_βρύσες-Καζάρμα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μεσενικόλας-Πετράλωνα-Αετοφωλιά-Τσαρδάκι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μεσενικόλας-διάσελο-κορυφή_Γαζή-Λιβάδια-Μορφοβούνι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Διάσελο_Μεσενικόλα-Ψωράχη-Πετράλωνα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μορφοβούνι-κορυφή_Αγ.Κωνσταντινος(κυκλική)-Τσαρδάκι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μορφοβούνι-βρύσες_Αγ.Γεωργίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καρίτσα-Χόλιανο-Καραβασαρά   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καραβασαράς-Μέγα_Ρέμα-Καταφύγιο_Αγράφων   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Σημείο_Θέας_Πεθαμένος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μοσχάτο(Νταή)-Πορτίτσα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μονοπάτι_δάσους_Σταυρού_Κερασιάς   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μονοπάτι_δάσους_Μεσενικόλα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μικρή_Λίμνη-Πορτίτσα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Τσαρδάκι(παραλίμνιο)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μορφοβούνι–Παλιόκαστρο–Μονή_Αγ.Τριάδας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Φανάρι-Κανάλια   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κανάλια-Κάστρο_Ιθώμης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πύργος_Ιθώμης-Κάστρο_Ιθώμης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Άγιος_Ακάκιος-Κάστρο_Ιθώμης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Άγιος_Ακάκιος-Άγιος_Κωσταντίνος-Ελληνόπυργος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μαυρομμάτ(Άγιος_Γεώργιος)-Σπηλιά_Καραϊσκάκη-κορυφή_Κάστρου_Ελληνοπύργου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μαυρομμάτι(Πλατεία)-Σπηλιά_Κραϊσκάκη-κορυφή_Πρ.Ηλίας-Μονή_Αγ.Γεωργίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μαυρομμάτι(ΔΕΗ)-Μέγα_Ρέμα-Μονή_Αγ.Γεωργίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΡΑΒΑ(ΣΧΙΖΟΚΑΡΑΒΟ)(2184μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 42"
γεωγραφικό μήκος: 21° 33' 26"

Περιγραφή

Κορυφή Καράβα(2184μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ(2152μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 49"

Περιγραφή

ΚΟΡΥΦΗ_ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ(2120μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 10"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 25"

Περιγραφή

Κορυφή Μουτσιάρα(2120μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΖΑΡΜΑ(1977μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 21"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 49"

Περιγραφή

Κορυφή Καζάρμα(1977μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΟΥΦΟΛΟΓΓΟΣ(1882μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 38' 42"

Περιγραφή

Κορυφή Κουφόλογγος(1882μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΡΑΒΟΥΛΑ(1862μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 35"
γεωγραφικό μήκος: 21° 31' 46"

Περιγραφή

Κορυφή Καραβούλα(1862μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΣΟΥΦΛΙ(ΑΝΘΗΡΟΎ)(1835μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 15"
γεωγραφικό μήκος: 21° 26' 22"

Περιγραφή

Κορυφή Σουφλί(Ανθηρού)(1835m)

ΚΟΡΥΦΗ_ΠΑΛΙΟΜΑΝΔΡΙ(1832μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 55"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 15"

Περιγραφή

Κορυφή Παλιομάνδρι(1832μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΤΕΜΠΛΑ(1809m)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 46"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 01"

Περιγραφή

Κορυφή Τέμπλα(1809m)

ΚΟΡΥΦΗ_ΔΕΡΜΑΤΑΣ(1785μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 47"
γεωγραφικό μήκος: 21° 38' 20"

Περιγραφή

Κορυφή Δερματάς(1785μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΑΧΛΑΔΙΑΣ(1782μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 08"
γεωγραφικό μήκος: 21° 29' 43"

Περιγραφή

Κορυφή Αχλαδιάς(1782μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΠΡ.ΗΛΙΑΣ(ΒΕΡΟΥΣΙΑ)(1775μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 25' 56"

Περιγραφή

Κορυφή Πρ.Ηλίας(Βερούσια)(1775μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΟΚΟΡΕΛΙ(1681μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 03"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 25"

Περιγραφή

Κορυφή Κοκορέλι(1681μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΣΟΥΦΛΙ(ΟΞΥΑΣ)(1495μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 59"
γεωγραφικό μήκος: 21° 34' 52"

Περιγραφή

Κορυφή Σουφλί(Οξυάς)(1495μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΣΚΑΦΙΔΑ(1445μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 42"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 26"

Περιγραφή

Κορυφή Σκαφίδα(1445μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΑΘΗΝΑΙΟ(1132μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 19"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 45"

Περιγραφή

Κορυφή Αθήναιο(1132μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΟΚΟΡΙΑΚΟΣ(1015μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 47"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 23"

Περιγραφή

Η υπέροχη θέα από την κορυφή του Κοκοριάκου(1015μ)

ΣΟΥΒΛΕΡΟ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ_ΤΕΙΧΗ(1008μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 57"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 23"

Περιγραφή

Κορυφή_Σουβλερό/ανατολικά_τείχη(1008μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΨΩΡΑΧΗ(852μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 05"

Περιγραφή

Κορυφή Ψωράχη(852μ)

ΑΓΙΟΣ_ΑΚΑΚΙΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 57"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 19"

Περιγραφή

Άγιος Ακάκιος

ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_ΛΑΜΠΕΡΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 59"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 40"

Περιγραφή

Άγιος Αθανάσιος Λαμπερού

ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_ΛΑΜΠΕΡΟΥ(ΜΠΑΣΚΕΤ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 51"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 37"

Περιγραφή

Άγιος Αθανάσιος(Λαμπερού)(μπάσκετ)

ΑΝΘΗΡΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 27' 30"

Περιγραφή

Ανθηρό Aνθοχώρι

ΑΡΓΙΘΕΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 32' 15"

Περιγραφή

Αργιθέα

ΒΛΑΣΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 24"
γεωγραφικό μήκος: 21° 34' 51"

Περιγραφή

Βλάσι

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ_ΚΗΠΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 20"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 21"

Περιγραφή

Βοτανικός κήπος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 23' 28"

Περιγραφή

Ελληνικά

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 59"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 06"

Περιγραφή

Ελληνόπυργος

ΘΕΡΙΝΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 30' 08"

Περιγραφή

Θερινό

ΚΑΛΗ_ΚΟΜΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 40"
γεωγραφικό μήκος: 21° 24' 21"

Περιγραφή

Καλή_Κόμη

ΚΑΛΥΒΙΑ_ΠΕΖΟΥΛΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 24"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 42"

Περιγραφή

Καλύβια Πεζούλας

ΚΑΝΑΛΙΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 000"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 57"

Περιγραφή

Κανάλια

ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 08"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 44"

Περιγραφή

Καρβασαράς

KΑΡΙΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 48"

Περιγραφή

Kαρίτσα

ΚΑΡΙΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 49"

Περιγραφή

Καρίτσα

ΚΑΡΥΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 29' 24"

Περιγραφή

Καρυά

KΕΡΑΣΙΑ(ΔΡΟΜΟΣ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 16"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 46"

Περιγραφή

Kερασιά Δρόμος

KΕΡΑΣΙΑ(ΠΛΑΤΕΙΑ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 35"

Περιγραφή

Kερασιά Πλατεία

ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 30' 27"

Περιγραφή

Καουμπουριανά

ΚΡΥΟΝΕΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 54"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 13"

Περιγραφή

Κρυονέρι

ΛΙΒΑΔΙΑ_ΠΕΤΡΙΛΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 00"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 15"

Περιγραφή

Λιβάδια_Πετρίλου

ΛΟΓΓΙΕΣ_ΡΟΠΟΤΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 46"
γεωγραφικό μήκος: 21° 35' 16"

Περιγραφή

Λογγιές_Ροποτού

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ(ΠΛΑΤΕΙΑ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 26"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 32"

Περιγραφή

Μαυρομμάτι(Πλατεία)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ(ΔΕΗ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 06"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 07"

Περιγραφή

Μαυρομμάτι(ΔΕΗ)

ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 32"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 30"

Περιγραφή

Μεσινικόλας

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 27' 55"

Περιγραφή

Μεταμόρφωση

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 08"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 06"

Περιγραφή

Μορφοβούνι

ΜΟΣΧΑΤΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 10"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 35"

Περιγραφή

ΜΟΣΧΑΤΟ(ΔΕΞΑΜΕΝΗ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 59"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 27"

Περιγραφή

Μοσχάτο(δεξαμενή)

ΜΟΥΖΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 54"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 31"

Περιγραφή

Μουζάκι

ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 21"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 00"

Περιγραφή

Μπελοκομίτης

ΝΕΟΧΩΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 29"
γεωγραφικό μήκος: 21° 43' 57"

Περιγραφή

Νεοχώρι

ΟΞΥΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 13"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 17"

Περιγραφή

Οξυά

ΠΕΤΡΙΛΟ(ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 35"
γεωγραφικό μήκος: 21° 35' 22"

Περιγραφή

Πετρίλο(Πολύδροσο)

ΠΟΡΤΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 13"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 37"

Περιγραφή

Πορτή

ΠΟΡΤΙΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 48' 47"

Περιγραφή

Πορτίτσα

ΠΥΛΗ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 55"

Περιγραφή

Πύλη(Δημαρχείο)

ΠΥΡΓΟΣ_ΙΘΩΜΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 14"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 24"

Περιγραφή

Πύργος Ιθώμης

ΡΑΓΑΖΙΑ(ΜΟΝΗ_ΣΠΗΛΙΑΣ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 57"
γεωγραφικό μήκος: 21° 31' 01"

Περιγραφή

Ραγάζια(Μονή Σπηλιά)

ΣΤΑΥΡΟΣ_ΚΕΡΑΣΙΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 16"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 25"

Περιγραφή

Σταυρός Κερασιάς

ΣΤΑΥΡΟΣ_ΚΕΡΑΣΙΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 19"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 24"

Περιγραφή

Σταυρός Κερασιάς

ΣΧΟΛΕΙΟ_ΔΑΣΟΥΣ_ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 03"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 40"

Περιγραφή

Σχολείο Δάσους Μεσενικόλας

ΤΣΑΡΔΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 35"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 38"

Περιγραφή

Η θέα απο την όχθη της λίμνης στο Τσαρδάκι

ΦΑΝΑΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 51"
γεωγραφικό μήκος: 21° 48' 01"

Περιγραφή

Φανάρι

ΦΥΛΑΚΤΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 10"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 45"

Περιγραφή


ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α1/Α6   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 34' 31"

Περιγραφή

Αγ.Κωσταντίνος Διακλάδωση Α1/Α6

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α30A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 44"

Περιγραφή

Διακλάδωση Α30/Α30Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α30B   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 14"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 17"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α30B

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α30E   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 12"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α30E

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α31/Α31Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 06"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 55"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α31/Α31Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α31A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 03"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 09"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α31A

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α32   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 45"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α32

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α32E   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 42"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 39"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α32E

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α32B   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 07"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α32B

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α32Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 16"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 07"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α32Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α33   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 32"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 41"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α33

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α33/Α33A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 39"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 19"

Περιγραφή

Διακλάδωση Α33/Α33A

ΚΟΥΛΙΑ_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B1/B3   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 51"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 32"

Περιγραφή

Κούλια διακλάδωση B1/B3

ΜΟΣΧΑΤΟ(ΝΤΑΗ)_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β8/Β30   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 01"
γεωγραφικό μήκος: 21° 48' 07"

Περιγραφή

Μοσχάτο(Νταή) διακλάδωση Β8/Β30

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β20/Β20Ε   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 29"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 17"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β20/Β20Ε

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β4/Β4Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 38' 05"

Περιγραφή

Νότια διακλάδωση Β4/Β4Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β4/Β4Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 29"

Περιγραφή

Βόρεια διακλάδωση Β4/Β4Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β6/Β7   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 30"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β6/Β7

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B14/B14A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 28"
γεωγραφικό μήκος: 21° 38' 49"

Περιγραφή

Διακλάδωση B14/B14A

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B20/B20A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 03"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 54"

Περιγραφή

Διακλάδωση B20/B20A

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β41/Β43   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 36"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 24"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β44/Β43

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β4/Β22   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 22"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 38"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β4/Β22

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B1/B2   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 15"
γεωγραφικό μήκος: 21° 43' 11"

Περιγραφή

Διακλάδωση B1/B2

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B16/B17   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 48"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 53"

Περιγραφή

Διακλάδωση B16/B17

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β4/21   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 48"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 20"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β4/Β21

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ_Β23/Β33   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 53"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 26"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β23/Β33

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β23/Β34   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 53"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 26"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β23/B34

ΛΙΒΑΔΙ_ΣΤΑΛΟΤΣΑΚΟΥ_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B20/B21   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 41"

Περιγραφή

Λιβάδι Σταλοτσάκου διακλάδωση B20/B21

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β20/Β20B/Β20Ε   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 29"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 16"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β20/Β20B/Β20Ε

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β28/Β28Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 26"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β28/Β28Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β6/Β28   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 21"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 34"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β6/Β28

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Κ1/B13(ΕΚΒΟΛΕΣ_ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 43' 38"

Περιγραφή

Διακλαδωση Κ1/B13(εκβολές Καριτσιώτη)

ΑΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B1/B7   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 33"

Περιγραφή

Αγία Παρασκευή διακλάδωση B1/B7

ΑΓΙΑ_ΤΡΙΑΔΑ_ΜΑΣΕΝΙΚΟΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 10"

Περιγραφή

Αγία Τριάδα Μεσενικόλα

ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 43"

Περιγραφή

Άγιος Αθανάσιος Μορφοβουνίου

ΑΓΙΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 59"

Περιγραφή

Άγιος Γεώργιος Μαυρομμάτι

ΑΓΙΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΜΑΣΕΝΙΚΟΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 03"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 53"

Περιγραφή

[Άγιος Δημήτριος Μεσενικόλα

AΓΙΟΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΦΥΛΑΚΤΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 14"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 00"

Περιγραφή

Άγιος Ιωάννης Φυλακτής

ΑΓΙΟΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΒΛΑΣΙΟΥ_   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 13"

Περιγραφή

Aγιος Νικόλαος Βλασίου

ΑΓΙΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 16"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 08"

Περιγραφή

Άγιος Παντελεήμονας

ΠΡΟΦΗΤΗΣ_ΗΛΙΑΣ_ΒΛΑΣΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 41"
γεωγραφικό μήκος: 21° 34' 01"

Περιγραφή

Προφήτης Ηλίας Βλασίου

ΠΡΟΦΥΤΗΣ_ΗΛΙΑΣ_ΚΕΡΑΣΙΑΣ_   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 38"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 21"

Περιγραφή

Προφύτης Ηλίας(Κερασιάς)

ΠΡΟΦΥΤΗΣ_ΗΛΙΑΣ_ΠΥΛΗΣ_   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 19"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 57"

Περιγραφή

Προφύτης Ηλίας Πύλης

ΠΡΟΦΥΤΗΣ_ΗΛΙΑΣ_ΦΥΛΑΚΤΗΣ_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_B17/B14   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 48"

Περιγραφή

ΜΟΝΗ_ΑΓΙΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 42"

Περιγραφή

Μονή Αγίου  Γεωργίου

ΜΟΝΗ_ΓΚΟΥΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 38"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 21"

Περιγραφή

Μονή Γκούρα

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 12"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 53"

Περιγραφή

Παναγίτσα

lfh-marker lat=39.26142 lng=21.69028 color=purple icon=flag title=ΜΟΝΗ_ΠΕΛΕΚΗΤΗ visibility=zoom ]Μονή Πελεκητή[/lfh-marker]

ΠΕΡΙΟΧΗ_ΠΑΝΑΓΙΑΣ_ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 06"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 46"

Περιγραφή

Περιοχή Παναγιάς Μεσενικόλα

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ_ΑΓΡΑΦΩΝ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 44"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 58"

Περιγραφή


ΓΕΝΝΗΤΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 16"

Περιγραφή

Γεννητάκι

ΜΟΣΧΑΤΟ(ΝΤΑΗ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 01"
γεωγραφικό μήκος: 21° 48' 07"

Περιγραφή

Μοσχάτο(Νταή)

ΕΓΚΟΥΡΗ_ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β1/Β1Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 47"
γεωγραφικό μήκος: 21° 43' 49"

Περιγραφή

Έγκουρη διακλάδωση Β1/Β1Α

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 26"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 37"

Περιγραφή

Πετράλωνα

ΚΑΡΑΜΑΛΙΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 16"

Περιγραφή

Καραμάλια

ΔΙΑΣΕΛΟ_ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 02"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 08"

Περιγραφή

Διάσελο Μεσενικόλα

ΧΑΛΙΚΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 26"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 05"

Περιγραφή

Η σήμανση του μονοπατιού στη θέση Χαλικάκι

ΔΥΤΙΚΑ_ΤΕΙΧΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 40"

Περιγραφή

Δυτικά τείχη

ΚΑΣΤΡΟ_ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 23"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 44"

Περιγραφή

Κάστρο Ελληνόπυργου

ΚΑΣΤΡΟ_ΙΘΩΜΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 58"

Περιγραφή

Κάστρο Ιθώμης

ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 28"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 000"

Περιγραφή

Παλιόκαστρο

ΒΡΥΣΕΣ_ΑΓΙΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 13"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 16"

Περιγραφή

Βρύσες Αγίου Γεωργίου

ΕΝΝΕΑ_ΒΡΥΣΕΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 32"

Περιγραφή

Εννέα Βρύσες

KΑΜΑΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 59"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 50"

Περιγραφή

Kαμάρα

ΓΕΦΥΡΙ_ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 22' 47"

Περιγραφή

Γεφύρι Κορακονησίου

ΓΕΦΥΡΙ_ΚΑΡΥΑΣ(ΤΡΙΖΟΛΟΥ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 38"
γεωγραφικό μήκος: 21° 28' 55"

Περιγραφή

Γεφύρι Καρυάς(Τριζόλου)

ΛΟΥΤΣΑ_ΚΑΡΑΒΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 00"
γεωγραφικό μήκος: 21° 33' 46"

Περιγραφή

Λούτσα Καράβας

ΛΟΥΤΣΑ_ΑΝΘΗΡΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 28"
γεωγραφικό μήκος: 21° 29' 06"

Περιγραφή

Λούτσα Ανθηρού

 

ΜΙΚΡΗ_ΛΙΜΝΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 32"
γεωγραφικό μήκος: 21° 49' 14"

Περιγραφή

Η μικρή λίμνη την ώρα της πλήρωσης με νερό από την λίμνη Πλαστήρα

ΝΕΟΧΩΡΙ_ΒΡΥΣΗ_ΦΩΤΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 00"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 13"

Περιγραφή

Νεοχώρι Βρύση Φώτα

ΠΥΛΗ_ΚΑΜΑΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 36"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 02"

Περιγραφή

Πύλη Καμάρα

ΣΗΜΕΙΟ_ΘΕΑΣ_ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 44"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 29"

Περιγραφή

Σημείο Θέας Πεθαμένος

ΣΗΜΕΙΟ_ΘΕΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 47"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 36"

Περιγραφή

Σημείο θέας

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ_ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 25"

Περιγραφή

Μορφοβούνι Μπαλταδώρος

ΜΝΗΜΕΙΟ_ΤΖΑΜΑΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 51"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 49"

Περιγραφή

Mνημείο_Τζαμάρα