Περιοχή ορεινών όγκων Αθήναιου/Ιθώμης


λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Μουζάκι-δυτικά_τείχη-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μονή_Γκούρας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

κορυφή_Σουβλερό/ανατολικά_τείχη   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

κεντρικό_διάσελο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πορτή-μεσαία_τείχη-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

μεσαία_τείχη-κεντρικό_διάσελο-κορυφη_Σουφλερό   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πύλη-διάσελο-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Προφήτης_Ηλίας_Πύλης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κουκουρέλος-Μονή_Γκούρας   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μπαλκόνι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πύλη-Γεφύρι_Καμάρα-κορυφή_Αθήναιο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Λογγιές(Ροποτού)-διακλάδωση_Α33   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Φανάρι-Κανάλια   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Κανάλια-Κάστρο_Ιθώμης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Πύργος_Ιθώμης-Κάστρο_Ιθώμης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Άγιος_Ακάκιος-Κάστρο_Ιθώμης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Άγιος_Ακάκιος-Άγιος_Κωσταντίνος-Ελληνόπυργος   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μαυρομμάτ(Άγιος_Γεώργιος)-Σπηλιά_Καραϊσκάκη-κορυφή_Κάστρου_Ελληνοπύργου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μαυρομμάτι(Πλατεία)-Σπηλιά_Κραϊσκάκη-κορυφή_Πρ.Ηλίας-Μονή_Αγ.Γεωργίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μαυρομμάτι(ΔΕΗ)-Μέγα_Ρέμα-Μονή_Αγ.Γεωργίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΚΟΡΥΦΗ_ΑΘΗΝΑΙΟ(1132μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 19"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 45"

Περιγραφή

Κορυφή_Αθήναιο(1132μ)

ΣΟΥΒΛΕΡΟ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ_ΤΕΙΧΗ(1008μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 57"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 23"

Περιγραφή

Κορυφή_Σουβλερή/ανατολικά_τείχη(1008μ)

ΑΓΙΟΣ_ΑΚΑΚΙΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 57"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 19"

Περιγραφή

Άγιος Ακάκιος

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 59"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 06"

Περιγραφή

Ελληνόπυργος

ΚΑΝΑΛΙΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 000"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 57"

Περιγραφή

Κανάλια

ΛΟΓΓΙΕΣ_ΡΟΠΟΤΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 46"
γεωγραφικό μήκος: 21° 35' 16"

Περιγραφή

Λογγιές_Ροποτού

ΜΟΥΖΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 54"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 31"

Περιγραφή

Mουζάκι

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ(ΑΓΙΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 59"

Περιγραφή

Μαυρομμάτι Αγ Γεώργιος

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ(ΔΕΗ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 06"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 07"

Περιγραφή

Μαυρομμάτι(ΔΕΗ)

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ(ΠΛΑΤΕΙΑ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 26"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 32"

Περιγραφή

Μαυρομμάτι(Πλατεία)

ΠΟΡΤΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 25' 13"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 37"

Περιγραφή

Πορτή

ΠΥΛΗ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 55"

Περιγραφή

Πύλη(Δημαρχείο)

ΠΥΡΓΟΣ_ΙΘΩΜΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 14"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 24"

Περιγραφή

Πύργος Ιθώμης

ΦΑΝΑΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 51"
γεωγραφικό μήκος: 21° 48' 01"

Περιγραφή

Φανάρι

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Β41/Β43   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 36"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 24"

Περιγραφή

Διακλάδωση Β44/Β43

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α30A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 44"

Περιγραφή

Διακλάδωση Α30/Α30Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α30B   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 14"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 17"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α30B

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α30E   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 12"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α30E

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α31A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 03"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 09"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α31A

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α30/Α32   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 45"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α30/Α32

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α31/Α31Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 06"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 55"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α31/Α31Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α32E   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 42"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 39"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α32E

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α32B   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 07"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α32B

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α32Α   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 16"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 07"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α32Α

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α32/Α33   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 32"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 41"

Περιγραφή

Διακλάδωση_Α32/Α33

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ_Α33/Α33A   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 39"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 19"

Περιγραφή

Διακλάδωση Α33/Α33A

ΠΥΛΗ(ΚΑΜΑΡΑ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 36"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 02"

Περιγραφή

Πύλη(καμάρα)

ΜΟΝΗ_ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 42"

Περιγραφή

Μονή Αγ. Γεωργίου

ΜΟΝΗ_ΓΚΟΥΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 38"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 21"

Περιγραφή

Μονή_Γκούρα

ΠΡΟΦΥΤΗΣ_ΗΛΙΑΣ_ΠΥΛΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 27' 19"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 57"

Περιγραφή

Προφύτης Ηλίας Πύλης

ΔΥΤΙΚΑ_ΤΕΙΧΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 40"

Περιγραφή

Δυτικά τείχη

ΚΑΣΤΡΟ_ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 24' 23"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 44"

Περιγραφή

Κάστρο Ελληνόπυργου

ΚΑΣΤΡΟ_ΙΘΩΜΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 58"

Περιγραφή

Κάστρο Ιθώμης

ΣΗΜΕΙΟ_ΘΕΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 26' 47"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 36"

Περιγραφή

Σημείο_θέας


B40 Φανάρι-ΚανάλιαΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B40 (Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


B41 Κανάλια-Κάστρο ΙθώμηςΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B41(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


B42 Πύργος Ιθώμης-Κάστρο ΙθώμηςΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B42(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Β43 Άγιος Ακάκιος-Κάστρο ΙθώμηςΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B43(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Β44  Άγιος Ακάκιος-Άγιος Κωσταντίνος-ΕλληνόπυργοςΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B44(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


B46 Μαυρομάτι(Άγιος Γεώργιος)-Σπηλιά Κραϊσκάκη-κορυφή Κάστρο ΕλληνοπύργουΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B46(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Β47 Μαυρομάτι(πλατεία)-Σπηλιά Καραϊσκάκη-κορυφή Προφύτης Ηλίας 500μ-Μονή Αγίου ΓεωργίουΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B47(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Β48 Μαυρομμάτι(ΔΕΗ)-Μέγα Ρέμα-Μονή Αγίου ΓεωργίουΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός B48(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 

Α30 Μουζάκι-διακλάδωση μονή Γκούρας /Α30Α-διακλαδωση κορυφή Σουβλερό/ανατολικά τείχη /Α30Β-δυτικά τείχη-κορυφή Αθήναιο 1132μΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A30(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Α30Α Μονή ΓκούραςΕύκολη

 

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A30A(Σήμανση δεν υπάρχει)

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Α30Β Κορυφή Σουβλερό 1008μ/ανατολικά τείχηΕύκολη

 

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A30B

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Α30E Κεντρικό ΔιάσελοΕύκολη

 

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A30Ε

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


A31 Πορτή-μεσαία τείχη /Α31Α-κορυφή Αθήναιο 1132μ (δυτικά τείχη)Εύκολη

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A31

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


A31A Μεσαία τείχη-κετρικό διάσελο-κορυφή Σουβλερό 1008μ/ανατολικά τείχηΕύκολη

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A31A

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


A32 Πύλη-διάσελο-κορυφή Αθήναιο 1132μ(δυτικά τείχη)Εύκολη

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A32

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


A32A Προφήτης Ηλίας ΠύληςΕύκολη

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A32A

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


A32B Κουκουρέλος Μονή ΓκούραςΕύκολη

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A32B

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


A32E ΜπαλκόνιΕύκολη

Σήμανση:μπλε κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A32E

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Α33 Πύλη-Γεφύρι Καμάρα-κορυφή Αθήναιο 1132μ(δυτικά τείχη)Εύκολη

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A33

Μήκος:km.
Χρόνος πορείας: h επιστροφή h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+m/-m
Αφετηρία: (υψόμ. m)39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός: (υψόμ. m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ

 


Α34 Λογγιές Ροποτου-Ραχούλα διακλάδωση /Α33Εύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός A34

Μήκος:3,8 km.
Χρόνος πορείας:1:15h return1:00h
Συνολική ανάβαση/κατάβαση :+440m/-80m
Αφετηρία: Moschato (υψόμ. 425m) 39 19 10.13Ν 21 47 35.45Ε
Τερματισμός:Tsardaki (υψόμ. 780m) 39 18 39.32Ν 21 46 38.86Ε

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ