Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ίδρυση – Επωνυμία

Άρθρο 1ο

 1. Ιδρύεται (Αθλητικό, Επιστημονικό, Εκπαιδευτικό, Τεχνολογικό, Καλλιτεχνικό, Ανθρωπολογικό,
  Ανθρωπιστικό, Αναπτυξιακό, Περιβαλλοντικό, Οικολογικό, Εθνογραφικό, Πολιτιστικό) Σωματείο,
  με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και συνοπτικά Ε.Ο.Σ.Καρδίτσας αποκαλούμενο εφεξής “Σωματείο” ή “Ε.Ο.Σ.”.
 2. Έδρα του Σωματείου είναι η Καρδίτσα.

Σκοποί – Μέσα

Γενικοί σκοποί

Άρθρο 2ο

 1. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της φυσιολατρίας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης,
  της ευγενούς άμιλλας, του αθλητισμού, της επιστήμης και της τέχνης στο χώρο του ορεινού περιβάλλοντος και η προάσπιση, η συντήρηση και η αειφόρος διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις του, καθώς και η διάδοση και η ανάπτυξη της πολιτιστικής δημιουργίας και των πολιτιστικών αξιών,
 2. Στοχεύει δε, στην αναγνώριση της σημασίας των φυσικών πόρων και των εμπλεκομένων σ' αυτούς επαγγελμάτων, στην επισήμανση του αντίκτυου των ανθρωπογενών επεμβάσεων στην ύπαιθρο, στην άμεση συγκίνηση και παρότρυνση των πολιτών για ανάληψη δράσης, στη μελέτη και αξιολόγηση των φυσικών φαινομένων, στη μελέτη και συντονισμό τεχνοοικονομικών και αναπτυξιακών θεμάτων διαχείρισης τους’ στη διατύπωση απόψεων, προτάσεων και μέτρων για τη σχετική νομοθεσία, με απώτερο σκοπό δε, την εξασφάλιση της προστασίας και της συντήρησης τους βάσει της θεμελιώδους αρχής της αλληλεξάρτησης της επίγειας με την υπόγεια γεωλογική δομή, καθώς και στη ωρίμανση των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών στην κατεύθυνση αυτή.

Ειδικοί σκοποί

Άρθρο 3ο

Το Σωματείο επιδιώκει:

 1. Τη συστηματική διάδοση, προαγωγή και εμβάθυνση της χρησιμότητας της Ορειβασίας σε όλους τους τομείς του Αθλητισμού, της Τέχνης, των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Εκπαίδευσης, της Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, της Υγείας και του Πολιτισμού.
 2. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση, του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης και γενικά όλων των αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με το βουνά και την ορεινή φύση.
 3. Τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του, για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
 4. Την αξιοποίηση των φυσικων πόρων σε συνάρτηση με το εμπλεκόμενο ανθρώπινο και υλικό δυναμικό για την οικονομική, τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού και της Ελλάδας ευρύτερα, την αποκέντρωση και την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών.
 5. Τη συνδρομή στην άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα.
 6. Την ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας σε Αθλητικά, Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, Τεχνολογικά, Καλλιτεχνικά, Περιβαλλοντικά, Οικολογικά, Ανθρωπολογικά, Ανθρωπιστικά

Εθνογραφικά, Πολιτιστικά θέματαα, καθώς και την σύνδεσή τους με τον τουρισμό, την παραγωγή και το εμπόριο.

 1. Την πρόληψη ατυχημάτων, την άμεση επέμβαση και τον συντονισμό συνεργείων διάσωσης.
 2. Την προαγωγή και επικράτηση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας.

Μέσα

Άρθρο 4ο

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων του,
επιτυγχάνεται:

 1. Με την συγκέντρωση και οργάνωση προσώπων με κοινά ενδιαφέροντα, προβληματισμούς, ανάγκες, στόχους, σύμφωνα με αυτούς του Ε.Ο.Σ.
 2. Με την διοργάνωση και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες θα εστιαστούν, χωρίς να περιοριστούν, σε υπαίθριες ευκαιρίες αναψυχής όπως: ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός, αναβάσεις υπερυψηλών βουνών, κατασκήνωση, επιβίωση, διάσχιση φαραγγιών σπηλαιολογία, canyoning, κωπηλασία, rafting, mountain bike, ιστιοπλοΐα για όλες τις κοινωνικές
  ομάδες και ιδιαίτερα για τα παιδιά, στον νομό της Καρδίτσας, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας ή
  οπουδήποτε οι εξερευνήσεις μπορούν να μας φέρουν.
 3. Με την καθιέρωση και τήρηση της εθελοντικής δεοντολογίας και δράσης των μελών της.
 4. Με την δημιουργία διαφόρων τμημάτων-ακαδημιών ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών και
  σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας όπως: ορειβασίας και αναρρίχησης διάσχισης φαραγγιών, ορειβασίας και αναρρίχησης, κ.α.
 5. Χρήζοντας εκπαιδευτές, οδηγούς κ.ά. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες, ή άλλον
  αρμόδιο φορέα, για τις δραστηριότητες και τα αθλήματα που διοργανώνει ο Ε.Ο.Σ. σύμφωνα με
  την εκάστοτε νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα διεθνώς ισχύοντα.
 6. Διοργανώνοντας αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τον εντοπισμό, τη συστηματική
  εξερεύνηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, μελέτη και συντήρηση, τη χάραξη, σήμανση ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών.
 7. Με τη συλλογή, επεξεργασία και συνεχή εμπλουτισμό στοιχείων χρήσιμων στη δημιουργία
  πλήρους αρχείου απογραφής και ταξινόμησης, περιοχών φυσικού κάλλους
  με ιδιαίτερη έμφαση στην προτεραιότητα αυτών που χρειάζονται άμεση προστασία.
 8. Με την έκδοση και δημοσίευση σχετικού ενημερωτικού υλικού.
 9. Με την ίδρυση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου – εργαστηρίου [για χρήση σχετική με τους
  σκοπούς).
 10. Ενθαρρύνοντας την εμμονή στους κανόνες ασφαλείας για να αποτραπούν τα ατυχήματα στην
  ύπαιθρο.
 11. Με τη συγκρότηση, την οργάνωση και τον συντονισμό άρτιας εκπαιδευμένης ομάδας διάσωσης
  για περιπτώσεις, ορειβατικών ή άλλου είδους ατυχημάτων, σε συνεργασία με άλλα Σωματεία, Ομοσπονδίες ή οικείες Κρατικές Υπηρεσίες.
 12. Αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με επιστημονικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, ανθρωπιστικά σωματεία, οργανώσεις, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ή φορείς στην
  Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 13. Με την εκπόνηση (πιθανώς σε συνεργασία με άλλα σωματεία και φορείς) μελετών και ερευνών,
  σχεδίων, προδιαγραφών, κανονισμών και προγραμμάτων τεχνικής παιδείας.
 14. Διοργανώντας και πραγματοποιώντας περιφερειακές, πανελλήνιες, διεθνείς ή και παγκόσμιες
  εκδηλώσεις.
 15. Ενθαρρύνοντας την υποτροφία και την απονομή βραβείων.
 16. Με την αποστολή μελετητών (επιστημονικό προσωπικό), εκπαιδευτών, αθλητών, οδηγών,
  στελεχών κ.α. στο εξωτερικό για ενημέρωση, μετεκπαίδευση ή αγώνες.
 17. Με την κατασκευή, επέκταση, διαμόρφωση και συντήρηση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν
  δραστηριότητες σχετικές των σκοπών του (καταφύγια, ξενώνες, τεχνητές πίστες εκπαίδευσης
  αναρρίχησης και σπηλαιολογίας, αθλητικά κέντρα, κ.ά.) με πρωτοβουλία ή σε συνεργασία με
  τοπικούς φορείς.
 18. Με την ίδρυση, λειτουργία μουσείων που θα περιέχουν κυρίως γεωλογικά, παλαιοανθρωπολογικά, παλαιοντολογικά, αρχαιολογικά και βιοσπηλαιολογικά εκθέματα και λαογραφικά.
 19. Με την ενεργό εμπλοκή σε θέματα Πολιτικής άμυνας – Προστασίας του περιβάλλοντος και των
  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε πρωτόβουλα, είτε σε συνεργασία με άλλα σωματεία και αρμόδιους
  φορείς.
 20. Γενικά ο Ε.Ο.Σ. μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα κρίνει πρόσφορο για την πραγματοποίηση
  των σκοπών του ή των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτούς.

Μέλη

Ιδιότητα μέλους

Άρθρο 5ο

 1. Η ιδιότητα μέλους θα είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, ενδιαφέρεται για τους στόχους του Ε.Ο.Σ. είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί με τους όρους που
  εκτίθενται στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό και υποστηρίζει τους σκοπούς και τις
  αρχές του σωματείου.
 2. Για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Ε.Ο.Σ. απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο:
 3. Να είναι άνω των 18 ετών. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.
 4. Να έχει ενημερωθεί για το καταστατικό τον εσωτερικό κανονισμό και εγγράφως να τα
  αποδεχθεί.

iii. Να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικιτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

iν. Να δηλώσει εγγράφως την παραίτηση του από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά του
Σωματείου.

ν. Να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.

νi. Να προταθεί και να υποστηριχτεί από δύο (2) μέλη του Ε.Ο.Σ. Οι εισηγητές να υποβάλουν, εγγράφως στη γραμματεία έκθεση η οποία θα υπογραφεί από τους ίδιους και τον ενδιαφερόμενο.

νii. Να εκλεγεί κατά ποσοστό 75% των μελών, τα οποία θα ψηφίσουν σε μια Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι αυτοδικαίως ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί
ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την
εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ.. Με αιτιολογημένη
απόφαση, το Δ.Σ. δίνατε να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου.

νiii. Δεν απαιτούνται οι προτάσεις των παραγράφων νi και νii, προκειμένου να εγγραφούν στο
Σωματείο αθλητές οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες
ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και
σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

 1. Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να ανακηρυχθούν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ή με
  απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την
  ευόδωση των σκοπών του Σωματείου ή έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον αθλητισμό.
  Η τιμητική αυτή ιδιότητα μέλους είναι ένας εθιμοτυπικός τίτλος και δεν υπάγεται στην πραγματική
  θέση ιδιότητας μέλους.

Κωλύματα – Αποκλεισμοί – Ποινές – Αποβολή

Άρθρο 6ο

 1. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη όσοι:
 2. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής.
 3. Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους
  αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια
  χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη,
  πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της
  γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης, της γενετήσιας ζωής, παράβαση
  του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με
  αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

iii. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

iν. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά, τις διατάξεις του άρθρου 130 του Αθλητικού Νόμου και για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ν. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων
συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές, εφόσον υπάγονται σε κλάδο
άθλησης που καλλιεργεί το Σωματείο. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης
αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες,
οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό
έργο ομαδικού αθλήματος,

νi. Το προσωπικό του σωματείου, γιο όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας
του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε
ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ. ανώνυμης
εταιρείας, για όοο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου
και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή της
παράδοσης του έργου, αντίστοιχα.

 1. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ.
  αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως
  αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν
  επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι
  αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε
  διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του
  Ε.Ο.Σ. δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του, ούτε νο
  είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες, εφόσον υπάγονται σε κλάδο
  άθλησης που καλλιεργεί το Σωματείο.
 3. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
  καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο
  αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται οπό την οικεία
  αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 4. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την
  ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του σωματείου, μέσα σε
  προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η
  ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα
  στην ίδια ως άνω προθεσμία.
 5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, ή αντιτίθεται και υποσκάπτει τους
  επιδιωκόμενους σκοπούς και την εν γένει δράση του σωματείου, το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Ο.Σ., ή εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. ή η
  διαγωγή του είναι αποδεδειγμένα ασυμβίβαστη με την υπόσταση και τις αρχές του Ε.Ο.Σ., μπορεί
  να του επιβληθούν οι παρακάτω ποινές:
 6. Της εγγράφου παρατηρήσεως.
 7. Της γραπτής επιπλήξεως.
 • Της αφαίρεσης ιδιότητος, αξιώματος ή τίτλου που του έχει απονείμει το Σωματείο.
 1. Της οριστικής διαγραφής. Διαγράφεται οποιοδήποτε μέλος του Σωματίου μετά από απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ..
 2. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
  καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
 3. Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινής απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση της κατηγορίας στο
  μέλος του Ε.Ο.Σ. και η κλήση του σε απολογία.
 4. Οι οριστικές πειθαρχικές αποφάσεις δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Ε.Ο.Σ..
 5. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές εγγράφονται στο Μητρώο Ποινών και στο Μητρώο του
  τιμωρημένου μέλους.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 7ο

 1. Τα μέλη του Σωματίου είναι υποχρεωμένο να τηρούν το Καταστατικό και τον Εσωτερικό
  Κανονισμό, καθώς και τις αποφάσεις των Δ.Σ. και Γ.Σ..
 2. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια που εξοσφαλίζει κάθε φορά το Σωματείο. Έχουν την
  υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του και να αποφεύγουν κάθε
  δραστηριότητα που αντιστρατεύεται αυτούς. Παρευρίσκονται στις Γ.Σ., μετέχουν με δικαίωμα
  λόγου και εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα.
 3. Άπαντα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ειδικότερο δικαιώματα απονέμονται ή
  αφαιρούνται τη συναινέσει πάντων των μελών, ουδέποτε όμως δικαίωμα αυξημένης ψήφου κατά
  τις Γενικές Συνελεύσεις,
 4. Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές που προβλέπονται από το
  Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.
 5. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή
  τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου
 6. Μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα και έχουν συμμετάσχει σε μια συνεδρίαση και σε τρεις
  αποστολές τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 12 μηνών μετρώντας αντίστροφα από τον τρέχοντα
  μήνα και έχουν συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου έχουν δικαίωμα να
  ψηφίζουν και να εκλέγονται στις Γ.Σ. του Σωματίου.
 7. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει-παραιτηθεί από τον Ε.Ο.Σ. με έγγραφη δήλωση του στο
  Δ.Σ. και αφού επικυρωθεί η πράξη από την Γ.Σ,. Το απερχόμενο μέλος έχει υποχρέωση να
  τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητες του έναντι του σωματείου.
 8. Κάθε φθορά ή απώλεια υλικού του σωματείου βαρύνει αποκλειστικά το μέλος που την προκάλεσε.
 9. Όλα τα μέλη του σωματείου εφοδιάζονται με προσωπική ταυτότητα-βιβλιάριο μέλους, η οποία
  ενημερώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής και ιοχύει για το διάστημα
  που είναι ενημερωμένη. Οποιαδήποτε παρατυπία και χρησιμοποίηση ταύτης εκτός του
  προρρηθέντος σκοπού θα επιφέρει και τις αντίστοιχες έννομες συνέπειες, χωρίς να αποκλείεται
  και η τυχόν ποινική ευθύνη του παραβάτη.
 10. Όλα τα μέλη ευθύνονται προσωπικά για:
 11. Την απόκρυψη στοιχείων όσον αφορά τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εγγραφής.
 12. Την εκμάθηση και κατανόηση των νόμων και των διαδικασιών που προβλέπει το παρόν και ο υπό έκδοση εσωτερικός κανονισμός του Σωματείου.

iii. Την υποβολή αναφορών-εκθέσεων στον Πρόεδρο, για περιπτώσεις απειθαρχιών, όπως
επίσης και για την υποβολή εκθέσεων στον έφορο, για οποιοδήποτε ελλειμματικό υλικό ή
επισφαλή εξοπλισμό.

 1. Το σωματείο δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για ατύχημα ή απώλεια οποιασδήποτε μορφής δυνάμενη
  να εμφανιστεί σε μέλος είτε μη μέλος, σε συνάντηση, αποστολή ή οποιονδήποτε δραστηριότητα
  του Σωματείου.

Δικαίωμα Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή

Άρθρο 8ο

 1. Μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ., το ποσό εγγραφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε τριάντα (30) ευρώ.
 2. Οι φοιτητές πληρώνουν μειωμένη συνδρομή κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%), ενώ εξαιρούνται
  ετήσιας συνδρομής μόνο οι στρατευμένοι.

Πόροι και Έξοδα – Οικονομικός Έλεγχος

Πόροι

Άρθρο 9ο

Πόροι του Σωματείου αποτελούν:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
 2. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
 3. Οι έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ.
 4. Οι χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες.
 5. Το έσοδα από πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, διαφημίσεις,
  υπηρεσίες που παρέχει ο Ε.Ο.Σ. σε μέλη και τρίτους και από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα.
 6. Τα εισοδήματα από την διαχείριση της περιουσία του και οι τόκοι του κεφαλαίου.
 7. Κάθε οικονομική ενίσχυση του Σωματείου οπό το Δημόσιο, από ομογενείς, ημεδαπά ή αλλοδαπά
  πρόσωπα, εταιρίες, σωματεία, φορείς ή και οργανισμούς. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να συνδέεται
  με την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων ποικίλης μορφής, επιστημονικών ερευνών κ.λ.π.
 8. Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10ο
 1. Το σωματείο θα δημιουργήσει ένα κεφάλαιο αποταμίευσης το οποίο θα στηριχθεί μόνο για τις
  επενδύσεις μακροχρόνιας σπουδαιότητας.
 2. Οι Πόροι διατίθενται ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ., όταν πρόκειται για κινητές αξίες, ή με.
  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται δε για ακίνητες.
Έξοδα- Αποζημιώσεις
Άρθρο 110
 1. Αποζημίωση για φθορές προσωπικών υλικών, έξοδα μετακίνησης, διατροφής κ.α. εντός των
  πλαισίων των δραστηριοτήτων και τις επιτεύξεις των εν γένει σκοπών του Σωματείου, είναι
  δυνατόν να χορηγείται στα μέλη του Σωματείου με απόφαση του Δ.Σ,.
Ιδιότητες και δημοσιεύσεις
Άρθρο 12ο
 1. Όλα τα αρχεία, οι δημοσιεύσεις, η βιβλιοθήκη και ο εξοπλισμός που αποκτιέται, αναπτύσσεται, ή
  δημιουργείται προς όφελος του Ε.Ο.Σ. θα περιέλθουν στην κυριότητα του Σωματείου και θα είναι
  ανοικτά στα μέλη για το όφελος και τη χρήση τους. Δεν δύναται να αναπαραχθούν για χρήση
  έξω από το σωματείο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Προέδρου και του τρέχοντος Εφόρου.
 2. Το Σωματείο θα διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, πεδία της οποίας θα είναι μια ασφαλισμένη
  περιοχή που θα διατηρείται για την αποκλειστική χρήση των μελών. Τα μέλη αναμένεται να
  σεβαστούν αυτήν την ασφάλεια και να προστατεύσουν την ακεραιότητα του κωδικού πρόσβασης
  τους.

Όργανα του Σωματείου

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12ο

 1. Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που το αφορά.
 2. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνει ή
  απορρίπτει σε δεύτερο βαθμό την εγγραφή μελών, εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό
  απολογισμό και την ετήσια έκθεση του Δ.Σ., εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον
  προϋπολογισμό, αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και για τη διάλυση του Σωματείου.
 3. Η εκπροσώπηση μέλους από άλλο μέλος του Ε.Ο.Σ. επιτρέπεται μόνο στη Γ.Σ. και εφόσον
  υπάρχει ειδική γραπτή εξουσιοδότηση που κατατίθεται στο Προεδρείο της Γ.Σ.
 4. Όλες οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. εν γένει είναι φανερές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή
  πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός οπό τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία στο παρόν Καταστατικό. σε περίπτωση ισοψηφίας, νικά η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι μυστική στις αρχαιρεσίες, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε προσωπικά ζητήματα και στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
 5. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, τακτικά μεν ανά έτος, έκτακτα δε, όταν
  αποφασιστεί οπό το Δ.Σ. ή ζητηθεί με αίτηση προς το Δ.Σ. από το ένα εικοστό (1/2) των μελών του σωματείου.
 6. Η Γ.Σ. για να βρίσκεται σε απαρτία απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των μελών του Ε.Ο.Σ. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός.
 7. Τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων καθορίζονται από το Δ.Σ., εκτός και αν ζητηθούν από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από τον
  Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία τον Έφορο και τον Σύμβούλο.
 2. Μετά από τις αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. με την επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συγκαλείται σε
  συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει τα ως άνω αξιώματα. Το Δ.Σ.
  αποτελεί σώμα όταν απαρτίζεται τουλάχιστον από τέσσερα (4) μέλη. Οι ιδιότητες του Προέδρου,
  του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριάντα έξι (36) μηνών. Η θητεία αρχίζει από την ημερομηνία
  εκλογής του και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ..
 4. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες του σε μέλη ή
  τρίτους, καθώς επίσης και να συγκροτεί, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ομάδες
  εργασίας από μέλη ή από τρίτους ειδικούς για την μελέτη και αντιμετώπιση κάθε είδους
  προβλημάτων.
 5. Το Δ.Σ. μπορεί να πραγματοποιήσει συνεδριάσεις χωριστές από τις γενικές συνεδριάσεις με ή
  χωρίς την παρουσία των μελών.
 6. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικό μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα με
  πρόσκληση του Προέδρου.
 7. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω οπό τρεις (3) συνεδριάσεις συνολικά οτη
  διάρκεια της θητείας του κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ..
 8. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του Σωματίου, τη διαχείριση της
  περιουσίας της, πλην της ακινήτου τοιαύτης για την οποία αρμόδια τυγχάνει η Γενική Συνέλευση
  ως και επί των υποθέσεων εκείνων, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
 9. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ή μειοψηφία συμμορφώνεται πάντα με την πλειοψηφία και έτσι
  λαμβάνει τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, νικά η ψήφος
  του Προέδρου.
 10. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις
  συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν
  τα προαναφερόμενο πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των
  μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του
  αρμόδιου δικαστηρίου
 11. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 12. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Άρθρο 15ο

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής.
  Συγκαλεί, διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και συνυπογράφει
  με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο. Επιβλέπει την
  διαχείριση του ταμία κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο και δίδει εντολή δια πάσα δαπάνη
  κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.. Αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται στην
  αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και φροντίζει γενικώς για την προαγωγή και
  ανάπτυξη του Σωματείου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει
  ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του.
 2. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο για την πραγματοποίηση του έργου. Αναλαμβάνει πρόσθετα
  καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ., καθώς επίσεις ασκεί τον πειθαρχικό και
  τον γενικό έλεγχο του Σωματείου. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από
  τον Γενικό Γραμματέα.
 3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ..
  Τηρεί τα όλο τα αρχεία και την σφραγίδα του σωματείου και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων
  που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Ο.Σ. Λαμβάνει γνώση της
  εισερχόμενης αλληλογραφίας, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου συνυπογράφοντας με
  τον πρόεδρο και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. σε θέματα
  ημερήσιας διάταξης (συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.). Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή
  κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
 4. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Ενεργεί κάθε πληρωμή
  μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. Ενημερώνει όλα τα βιβλία και τα αρχεία που
  σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών. 'Οταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.
 5. Ο Έφορος φροντίζει για την αγορά, προμήθεια και συντήρηση κάθε υλικού αγαθού του
  σωματείου (εξοπλισμός, βιβλία κ.λ.π.). Είναι υπεύθυνος για την παράδοση και παραλαβή αυτών
  και ενημερώνει όλα τα βιβλία και το αρχείο που σχετίζονται με τα καθήκοντα του. Διοργανώνει
  σε συνεργασία με το μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου τις δραστηριότητες και γενικά τις
  εκδηλώσεις του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή
  τον Γενικό Γραμματέα,

^

 1. Ο Σύμβουλος μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί τα
  ειδικά καθήκοντα, που ανατίθενται σ΄ αυτόν.

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 16ο

 1. Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει κάθε χρόνο σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλει
  έγγραφες εκθέσεις στη τακτική Γ.Σ.. Η θητεία της είναι τριετής όπως και του Δ.Σ. και οι
  αποφάσεις τις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε
  απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δυο τουλάχιστον μέλη.

Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 17ο

 1. Το Σωματείο τηρεί όλα τα βιβλία που απαιτούνται από το νόμο και ειδικότερα:
 2. Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
 3. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
 • Βιβλίο μητρώου μελών.

iν. Βιβλίο ταμείου (Εσόδων – Εξόδων), στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

ν. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

νί. Διπλότυπα μπλοκ εισπράξεων και μπλοκ πληρωμών.

νιι. Βιβλίο μητρώου ποινών.

 1. Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή
  του, πριν από τη χρησιμοποίηση τους.

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 18ο
 1. Το Δ.Σ. του Σωματείου, επικείμενης της λήξης της θητείας του, συγκαλεί Γ.Σ. με θέμα ημερήσιας
  διάταξης την διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της νέας Ε.Ε. Η Γ.Σ. κατά
  την προς τούτο ορισθείσα εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ των μελών που έχουν
  εκδηλώσει ενδιαφέρον. Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο και στις
  έκτακτες Γ.Σ. που συγκαλούνται σε περίτωση απόρριψης του προϋπολογισμού πεπραγμένων του
  Δ.Σ., του οικονομικού απολογισμού, της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή όταν ο αριθμός
  των μελών του Δ.Σ. φτάσει κάτω από τα 2/3. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την
  διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών σε ημερομηνία η οποία απέχει τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες οπό
  την συνεδρίαση της και την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο. Με την
  πρόσκληση γνωστοποιείται η ακριβής ημερομηνία των Αρχαιρεσιών και καλούνται οι
  ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής
  δεν μπορεί να είναι μέλη ή υποψήφιοι του Δ.Σ..
 2. Για το αξίωμα του προέδρου απαιτείται εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν ο υποψήφιος να έχει
  ήδη αποτελέσει μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου.
 3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και την δέκατη (10) ημέρα πριν από την ημερομηνία
  διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας
  υποβολής υποψηφιοτήτων ανακοινώνονται τα ονόματα τους στο Ενημερωτικό Δελτίο ή με κάθε
  πρόσφορο μέσο ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ψηφοφόροι.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί αμέσως το αποτελέσματα και οι σχετικές αποφάσεις της
  είναι τελεσίδικες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Ενστάσεις – Παράδοση Διοίκησης – Ανάδειξη

Άρθρο 19ο

 1. Κατά του κύρους των Αρχαιρεσιών επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιοδήποτε μέλος στο
  Δ.Σ. και εντός της διάρκειας της Γ.Σ. της ορισθείσας για τις αρχαιρεσίες.
 2. Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απερχόμενα
  όργανα οφείλουν να παραδώσουν στα νεοεκλεγμένα, τα οποία οφείλουν να συγκροτηθούν σε
  σώμα.

Διάλυση

Άρθρο 20ο

 1. Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο:
 2. Αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).
 3. Αν αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή ζητηθεί από τα 3/4 των του σωματείου και μόνο κατόπιν
  έγκρισης οπό τη Γ.Σ., με απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του
  Ε.Ο.Σ. και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

iii. Αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Νόμος.

 1. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση,
  περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νια την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 21ο

 1. Το Σωματείο είναι Εθελοντική Μη Κερδοσκοπική – Μη Κυβερνητική οργάνωση. Υποχρεούται να
  συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Νομοθεσίας και του Α.Κ. για τα Αθλητικά Σωματεία’
  καθοδηγείται από τα χρηστά ήθη, τις αρχές του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας’ είναι δε
  αποδέκτης και συνεχιστής της παράδοσης, των ιδεών και των αξιών του ελληνισμού.
 2. Τροποποίηση του Καταστατικού ή συγχώνευση του Σωματείου μπορεί να επέλθει εφόσον
  αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 3/4 των του σωματείου και μόνο κατόπιν έγκρισης από
  τη Γ.Σ., με απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Ε.Ο.Σ. και πλειοψηφία
  των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού

Άρθρο 22ο

 1. Το Δ.Σ. που θα εκλεγεί από τις πρώτες Αρχαιρεσίες του Σωματείου πρέπει εντός ενός (1) έτους να
  συντάξει Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού και να το εισηγηθεί στη Γ.Σ. προς συζήτηση και ψήφιση.
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την εσωτερική λειτουργία του
  Σωματείου.
 2. Μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το
  παρόν Καταστατικό το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να ρυθμίζει όσα οπό τα θέματα κρίνει ότι
  χρήζουν αντιμετώπισης για την αποτελεσματική λειτουργία του Σωματείου.

Έμβλημα- Σφραγίδα

Άρθρο 23ο

Το έμβλημα – σήμα – λογότυπο του Σωματείου είναι ο αετός σε πτήση με ανοιχτές τις φτερούγες του που κρατά στα πόδια του χιαστί ένα πιολέ αναρρίχησης το οποίο έχει περασμένο ορειβατικό σχοινί και ένα μπαστούνι χιονοδρομίας. Κάτω από τον αετό εμφανίζεται το προφίλ της οροσειράς των Αγράφων Κοιμωμένη όπως φαίνεται από τις 300ο μοίρες. Το σχήμα αυτό είναι μέσα σε καρδιόσχημο πλαίσιο το οποίο στην κορυφή του έχει την επωνυμίας του συλλόγου, δηλαδή Ε.Ο.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Το έμβλημα αφού θα απεικονισθεί γραφιστικά θα εγκριθεί στην τελική του μορφή με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 24ο

 1. Από την Ιδρυτική Γ.Σ. η οποία έγινε στην Καρδίτσα την ……. Νοεμβρίου του 2003, ημέρα ……..,
  ορίστηκε επταμελές Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει
  στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας αυτό το Καταστατικό για έγκριση, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για
  την ίδρυση του Σωματείου και να αναλάβει την περαιτέρω διοίκηση του Ε.Ο.Σ. με τις
  αρμοδιότητες που του ορίζει το παρόν.

Η Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……….. ……………………………………… ……… .. ……………………………………………………….. . …
 3. ………………………………………… ….. …..
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. ………………………………………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 25ο
 1. Το παρόν καταστατικό περιέχει είκοσι πέντε (25) άρθρα. Εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο
  του από τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στο τηρούμενα βιβλία
  Σωματείων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 2. Οποιαδήποτε αναφορά στο αρσενικό γένος υπονοεί το αρσενικό και το θηλυκό γένος.

Καρδίτσα, ………. Νοεμβρίου 2003

Τα ιδρυτή μέλη: