Περιοχή Βόρεια ΑργιθέαΧάρτης μονοπατιών Βόρειας Αργιθέας

 

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Αργιθέα-Διάσελο_Χήρας-κορυφή_Αχλαδιάς   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθηρό-Άγιοι_Απόστολοι-Λούτσα(Ανθηρού)-κορυφή_Αχλαδιάς   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μεταμόρφωση(Κατούσι)-κορυφή_Σουφλί   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθηρό-Κριτσάρι-Γέφυρα_Καρυάς(Τριζόλου)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Ανθηρό-Λαγκάδι-Διάσελο_Οξούλα-σημείο_1964-κορυφή   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλή_Κώμη-σημείο_1624-Διάσελο_Οξούλα-κορυφή_Σουφλί   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλή_Κώμη-Ελληνικά   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Καλή_Κώμη-γεφύρι_Κορακονησίου   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Θερινό–Κορυφή_Ελάτη–Λούτσα(Ανθηρού)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Αργιθέα(Διάσελο_Χήρας)-κορυφή_Καραβούλα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΡΑΒΟΥΛΑ(1862μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 35"
γεωγραφικό μήκος: 21° 31' 46"

Περιγραφή

Κορυφή Καραβούλα(1862μ)

ΚΟΡΥΦΗ_ΣΟΥΦΛΙ(1835m)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 15"
γεωγραφικό μήκος: 21° 26' 22"

Περιγραφή

Κορυφή Σουφλί(1835m)

ΚΟΡΥΦΗ_ΑΧΛΑΔΙΑΣ(1782m)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 23' 08"
γεωγραφικό μήκος: 21° 29' 43"

Περιγραφή

Κορυφή Αχλαδιάς(1782m)

ΚΟΡΥΦΗ_ΠΡΟΦΥΤΗΣ_ΗΛΙΑΣ(ΒΕΡΟΥΣΙΑ)(1775m)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 25' 55"

Περιγραφή

Κορυφή Προφύτης Ηλίας(Βερούσια)(1775m)

ΚΟΡΥΦΗ_ΕΛΑΤΗ(1673μ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 29' 13"

Περιγραφή

Κορυφή Ελάτη(1673μ)

ΑΝΘΗΡΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 52"
γεωγραφικό μήκος: 21° 27' 30"

Περιγραφή

Ανθηρό Αργιθέα Ελληνικά

ΘΕΡΙΝΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 25"
γεωγραφικό μήκος: 21° 30' 08"

Περιγραφή

Θερινό

ΚΑΛΗ_ΚΟΜΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 40"
γεωγραφικό μήκος: 21° 24' 21"

Περιγραφή

Καλή Κόμη

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 27' 55"

Περιγραφή

Μεταμόρφωση

ΑΡΓΙΘΕA(ΔΙΑΣΕΛΟ_ΧΗΡΑΣ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 48"
γεωγραφικό μήκος: 21° 31' 15"

Περιγραφή

Αργιθέα(Διάσελο Χήρας)

ΔΙΑΣΕΛΟ_ΟΞΟΥΛΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 22' 02"
γεωγραφικό μήκος: 21° 26' 16"

Περιγραφή

Διάσελο Οξούλας

ΣΗΜΕΙΟ_1964   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 42"
γεωγραφικό μήκος: 21° 25' 47"

Περιγραφή

Σημείο 1964

ΓΕΦΥΡΙ_ΚΑΡΥΑΣ(ΤΡΙΖΟΛΟΥ)   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 38"
γεωγραφικό μήκος: 21° 28' 55"

Περιγραφή

Γεφύρι Καρυάς(Τριζόλου)

ΓΕΦΥΡΙ_ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 22' 47"

Περιγραφή

Γεφύρι Κορακονησίου

ΛΟΥΤΣΑ_ΑΝΘΗΡΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 28"
γεωγραφικό μήκος: 21° 29' 06"

Περιγραφή

Λούτσα Ανθηρού