Επιλέξτε σελίδα

BΑΘΜΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

 

1. Εύκολες διαδρομές με συνολική διάρκεια μέχρι 5 ώρες

(ενδείκνυνται για αρχάριους )

2. Αναβάσεις/διασχίσεις σε βουνά  με υψομετρική διαφορά μέχρι 1000μ, ή διάρκεια πορείας μέχρι 6 ώρες

(ενδείκνυνται για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση )

3.  Αναβάσεις/διασχίσεις σε βουνά  με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 1000μ, ή διάρκεια πορείας πάνω από  6 ώρες, ή συνθήκες χειμερινού βουνού.

4. Πολύωρες αναβάσεις/διασχίσεις σε βουνά  με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 1000μ, ή διάρκεια πορείας πάνω από  6 ώρες ή διαδρομές με απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και γνώσεων,  ή συνθήκες χειμερινού βουνού