Επιλέξτε σελίδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΣΚ

 

1.   Πρόεδρος: Παντελής Μανώλης  (6973695595)

2.   Αντιπρόεδρος και έφορος μονοπατιών: Αποστόλης Παντελής  (6974110853)

3.   Γραμματέας: Πέτρος Κουκουζέλης  (6974584244)

4.   Ταμίας και έφορος εθελοντισμού:  Αντώνης Παπαδάκος  (6977394752)                                                                                         

5.   Έφορος δραστηριοτήτων : Αποστόλης Κηρύκος  (6977706540)

6.   Έφορος υλικού και καταφυγίου: Βασίλης Ράϊκος  (6972571274) 

7.   Έφορος εκδηλώσεων: Γιώργος Γκούλιος  (6946951820)