North Agrafa Region


Map

Mesenikola-Μoschato Region

Paths (B7, B7A , B8 , B9 , B10 , B10A , B11 ,B12)

B7 Morfovouni– Gazi peak 964μ– Mesenikolas

B7Α Livadia(meadows) – moni(monastery) Korona – Tsardaki

B8 Morfovouni(Kontostergeika) – vrises(faucets) Ag. Georgiou

B9 Moschato – moni(monastery) KoronaTsardaki

B10 Moschato – Xalikaki – Tsardaki

B10A Chalikaki – koukouriakos peak 1014m

B11 Moschato – mikri limni(smoll lake)

B12  Ag.Athanasios – koukouriakos peak 1014m

 

Voutsikaki Region

Paths (B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B13 , B14 , B14A , B15 , B16 , B17 , B18 , B19 , B20 , B20A , B21 , B22 , B23)

B1 Belokomitis – rachi(ridge) Karegianni – Koulia – Agrafa(Karamanoli) refuse

B2 Neoxori – rachi(ridge) Karagianni/bifurcation Β1

B3 Kalivia Pezoula – Neraida –  Koulia/bifurcation  Β1

B4 Agrafa(Karamanoli) refuse – Tebla peak – Voutsikaki peak 2154m –  Paliomandri – megalo diaselo(col) – Kazarma(Zigourolivado) peak 1997m

       – Ag.Nikolaos(Vlasiou)

B5 Filakti – Agrafa(Karamanoli) refuse

B6 Karitsa -moni(Monastery) Pelekiti – Agrafa(Karamanoli) refuse

B13 Moni(Monastery) Pelekiti/bifurcation Β6 –Rafina – Ag.Paraskevi/bifurcation Β1

B14 Filakti – vrisi(faucet) Kassantra – Pr.Ilias(Filakti) – Κoufologkos peak 1882m – Κazarma peak(Zigourolivado) 1997m

B14A Peak Koufologkos peak 1882m

B15 Kerasia – Mantania – Pr.Ilias(Kerasia)

B16 Filakti – Ag.Ioannis(Filakti) – bifurcation B17

B17 Krioneri – bifurcation Β16 – Apelina – Pr.Ilias(Filakti)

Β18 Livadia(meadows) Petrilo – Petrilo

B19 Petrilo(Χaris) – Gennitaki – Voutsikaki peak 2154m

B20 Anthochori – gefiri(bridge) Kamara – livadi(meadow) Stalotsiakos – Ag.Nikolaos(Vlasi)

B20A Dermata peak

B20B Koutsikouri

Β21 Livadia(meadows) Petrilo – bifurcation B4 – Paliomandri peak 1832m

B22 Livadia(meadows)Stalotsiakos/bifurcation B20 – ennea Vrises(five faucets) – Kazarma(Zigourolivado) peak 1997m

B23 Gennitaki – Pirgos peak 1804m

 

Mouzaki Region

Paths (Α26 , Α27 , Α28 , Α29 , A30, A31, A32 , A33)

B24  Mavrommati – moni(monastery) Ag.Georgios – Pr.Ilias – spilia(cave)Karaiskaki

B25 Ag.Akakios – Pirgos Ithomis

B26 Ag.Georgios – Ag.Athanasios

B27 Ellinopirgos – Mavrommati

A30 Mouzakibifurcation moni(monastery) Gkoura bifurcation  Souflero peak/east  wallsAthineon peak 1132m

A30A Moni(monastery) Gkoura

A30B Souvlero peak 1008m/east walls

A31 Porti – bifurcation Souvlero peak/east wallsAthineon peak

A31A Souvlero peak 1008m/east walls

A32 Pili – bifurcation moni(monastery) Gkourawest walls – athineo peak1132m

A32A Moni(monastery) Gkoura

A33 Loggies Ropoto – west walls – Athineo peak 1132m

 

Karava Region

Paths (A1 , Α2 , A3 ,Α4 , Α5 , A6)

A1 Ag.Nikolaos – Pezoulia – Loutsa- Karava peak 1184m

A2 Argithea – koulkoutsari – Loutsa(karava) Karava peak 2184m

A3 Vlasi – Pr.Ilias(Vlasi)- Karava peak 2184m

Α4 Vlasi – Loutsa(Vlasi)Βλάσι – Karava peak 2184m

A5 Vlasi – Souda – livadia(meadows) Petrilo

A6 Oxia – Souvli peak 1495m – Pezoulia

 

Argithea Region

Paths (A7 , A8, A9 , A10 , A13 , Α11 , Α12, Α13, Α14 , A15 , Α16 , Α17)

A7 Argithea – diaselo(col) –  Axladias peak 1782m

A8 Αnthiro – Loutsa(Anthiro) Marathi peak 1665m – Axladias peak 1782m

A9 Metamorfosi(Katousi) – Soufli(Anthiro) peak 1964m

A10 Anthiro – Pr.Ilias peak(Verousia) 1775m

A11 Lagkadi(Anthiro) – diaselo(col) Oxoula – Soufli(Anthiro) 1835m

A11A Diaselo(col) Oxoula – point 1624

Α12 Kali Komi – Point 1624 – Pr.Ilias peak

Α13 Kali Komi – Ellinika

Α14 Kali Komi – gefiri(bridge) Korakonisiou

Α15 Τherino – Elati peak 1673m – Loutsa(Anthiro)

Α16 Karia – gefiri(bridge) Karia – kritsari

Α17 Petrilo – Vasilades Tsoutes – Delidimi 2163m


North Agrafa Region Map

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Belokomitis-raxi_Karegianni-Koulia-Agrafa_refuse   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Neochori-raxi_Karagianni   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Kalivia_Pezoula-Neraida-Koulia   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Agraf_refuse-Voutsikaki_peak-Kazarma-Ag.Nikolaos   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Filakti-Agrafa_refuse   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Karitsa-MonasteryPelekiti-Agrafa_refuse   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Morfovouni–Gazi_peak-Mesenikolas   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Description

NO NAMED GPX   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Morfovouni–faucets_Ag.Georgiou   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Description

Moschato–monastery_Korona-Tsardaki   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Moschato–Xalikaki–Tsardaki   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Chalikaki–koukouriakos_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Moschato–smoll_lake   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Ag.Athanasios-Koukouriakos_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Monastery_Pelekiti/-Rafina-Ag.Paraskevi   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Filakti-vrisi_Kassantra-Pr.Ilias_Κazarma_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Kerasia-Mantania-Pr.Ilias   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Filakti-Ag.Ioannis-bifurcation_B17   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Krioneri-bifurcation_Β16-Apelina-Pr.Ilias   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Meadows_Petrilo-Petrilo   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Petrilo-Gennitaki-Voutsikaki_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Anthochori-gefiri_Kamara-meadow_Stalotsiakou-Ag.Nikolaos   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Dermata_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Koutsikouri   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Meadows_Petrilo-bifurcation_B4-Paliomandri_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Meadows_Stalotsiakos-five   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Gennitaki-Pirgos_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Mavrommati-monastery_Ag.Georgioy-Pr.Ilias-spilia_Karaiskaki   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Ag.Akakios-Pirgos_Ithomis   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Ag.Georgios-Ag.Athanasios   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Ellinopirgos-Mavrommati   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Ag.Nikolaos-Pezoulia-Loutsa-Karava_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Argithea-koulkoutsari-Loutsa-Karava_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Vlasi-Pr.Ilias-Karava_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Vlasi-Loutsa-Karava_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Vlasi-Souda-meadows_Petrilo   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Oxia-Souvli_peak-Pezoulia   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Argithea-diaselo-Achladias_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Αnthiro-Loutsa_Marathi_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Metamorfosi(Katousi)-Soufli_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Anthiro-Pr.Ilias_peak(Verousia)   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Lagkadi-diaselo_Oxoula-Soufli   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Lagkadi-diaselo_Oxoula-Soufli   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Kali_Komi-Point_1624-Pr.Ilias_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Kali_Komi-Ellinika   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Kali_Komi-gefiri_Korakonisi   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Τherino-Elati_peak–Loutsa   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Τherino-Elati_peak–Loutsa   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Petrilo-Vasilades_Tsoutes-Delidimi   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Mouzaki-Athineon_peaκ   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Monastery_Gkoura   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Souvlero_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Porti-bifurcation_Souvlero-Athineon_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Souvlero_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Pili-bifurcation-monastery_Gkoura-west   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Monastery_Gkoura   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Loggies_Ropoto-west_walls-Athineo_peak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

BOUTSIKAKI_PEAK(2154m)   

Latitude: 39° 16' 49"
Longitude: 21° 37' 49"

Description

Boutsikaki_peak(2154m)

MOUTSIARA_PEAK(2120m)   

Latitude: 39° 17' 10"
Longitude: 21° 37' 25"

Description

Moutsiara_peak(2120m)

ANTHOCHORI   

Latitude: 39° 21' 08"
Longitude: 21° 39' 28"

Description

Anthochori

AG.NIKOLAOS   

Latitude: 39° 19' 18"
Longitude: 21° 36' 13"

Description

Ag.Νikolaos

MEADOWS_STALOTSIAKOS/BIFURCATION_B20/B22   

Latitude: 39° 20' 11"
Longitude: 21° 37' 41"

Description

meadows_Stalotsiakos/bifurcation_B20/B22

KAZARMA_PEAK(1997m)   

Latitude: 39° 19' 21"
Longitude: 21° 37' 49"

Description

Kazarma_peak(1997m)

KERASIA   

Latitude: 39° 20' 16"
Longitude: 21° 40' 46"

Description

Kerasia

PR.ILIAS(KERASIA)   

Latitude: 39° 20' 38"
Longitude: 21° 40' 21"

Description

Pr.Ilias(Kerasia)

FILAKTI(AG.GIANNIS)   

Latitude: 39° 18' 14"
Longitude: 21° 41' 00"

Description

Filakti(Αg.giannis)

PR.ILIAS/BIFURCATION_B17/B14   

Latitude: 39° 18' 49"
Longitude: 21° 39' 48"

Description

Pr.Ilias/bifurcation_B17/B14)

BIFURCATION_B17/B16   

Latitude: 39° 18' 48"
Longitude: 21° 40' 53"

Description

bifurcation_B17/B16

KRIONERI   

Latitude: 39° 19' 54"
Longitude: 21° 41' 13"

Description

Κrioneri

BELOKOMITIS   

Latitude: 39° 15' 20"
Longitude: 21° 44' 01"

Description

Mpelokomitis

AGRAFA_REFUSE   

Latitude: 39° 16' 44"
Longitude: 21° 40' 58"

Description

Agrafa_refuse

NEOCHORI   

Latitude: 39° 16' 29"
Longitude: 21° 43' 57"

Description

Νeochori

BIFURCATION_B1/B2   

Latitude: 39° 16' 15"
Longitude: 21° 43' 11"

Description

bifurcation_B1/B2

KALIVIA_PEZOULAS   

Latitude: 39° 18' 30"
Longitude: 21° 42' 57"

Description

Κalivia_Pezoulas

ΚOULIA/BIFURCATION_B3/B1   

Latitude: 39° 16' 51"
Longitude: 21° 41' 32"

Description

Κoulia_bifurcation_B3/B1

DERMATAS_PEAK(1785m)   

Latitude: 39° 19' 47"
Longitude: 21° 38' 20"

Description

Dermatas_peak(1785m)

BIFURCATION/B20/B20A   

Latitude: 39° 20' 03"
Longitude: 21° 37' 54"

Description

bifurcation_B20/B20A

FILAKTI   

Latitude: 39° 18' 11"
Longitude: 21° 40' 49"

Description

Filakti

KOYFOLOGGOS_PEAK(1882m)   

Latitude: 39° 18' 52"
Longitude: 21° 38' 42"

Description

Koufologgos_peak(1882m)

BIFURCATION_B14/B14A   

Latitude: 39° 18' 28"
Longitude: 21° 38' 49"

Description

bifurcation_B14-B14A

KARITSA   

Latitude: 39° 15' 31"
Longitude: 21° 41' 49"

Description

Κaritsa

BIFURCATION_B6/B19   

Latitude: 39° 15' 45"
Longitude: 21° 41' 30"

Description

bifurcation_B6/B19

AG.PARASKEVI/BIFURCATION_B1/B13   

Latitude: 39° 16' 27"
Longitude: 21° 42' 33"

Description

Αg.Paraskevi/bifurcation_B1/B13

ΜORFOVOUNI   

Latitude: 39° 21' 07"
Longitude: 21° 44' 45"

Description

Morfovouni

ΜESENIKOLAS   

Latitude: 39° 20' 33"
Longitude: 21° 45' 30"

Description

Mesenikolas

ΜORFOVOUNI   

Latitude: 39° 21' 12"
Longitude: 21° 45' 06"

Description

Μorfovouni

FOUCETS_AG.GEORGIOS   

Latitude: 39° 21' 13"
Longitude: 21° 46' 16"

Description

foucets_Ag.Georgios

BIFURCATION_Β7/Β7Α   

Latitude: 39° 20' 03"
Longitude: 21° 45' 08"

Description

bifurcation_Β7/Β7Α

MOSCHATO   

Latitude: 39° 19' 10"
Longitude: 21° 47' 35"

Description

Moschato

TSARDAKI   

Latitude: 39° 18' 39"
Longitude: 21° 46' 38"

Description

 Tsardaki

SMOLL_LAKE   

Latitude: 39° 19' 32"
Longitude: 21° 49' 14"

Description

smoll_lake

CHALIKAKI   

Latitude: 39° 18' 27"
Longitude: 21° 47' 16"

Description

Chalikaki

KOUKOURGIAKOS   

Latitude: 39° 17' 47"
Longitude: 21° 47' 23"

Description

Koukourgiakos

LOUTSA(KARAVA)   

Latitude: 39° 19' 00"
Longitude: 21° 33' 46"

Description

Loutsa(Karava)

ARGITHEA   

Latitude: 39° 21' 31"
Longitude: 21° 32' 15"

Description

Argithea

METAMORFOSI   

Latitude: 39° 22' 49"
Longitude: 21° 27' 55"

Description

Metamorfosi

SOUFLI_PEAK(ANTHIRO)(1835m)   

Latitude: 39° 23' 15"
Longitude: 21° 26' 22"

Description

Soyfli(Anthiro)(1835m)

KARAVA_PEAK(2184m)   

Latitude: 39° 18' 42"
Longitude: 21° 33' 26"

Description

Karava_peak(2184m)

SOUFLI(OXIA)(1495m)   

Latitude: 39° 19' 59"
Longitude: 21° 34' 52"

Description

Soufli_peak(1485m)

OXIA   

Latitude: 39° 21' 13"
Longitude: 21° 36' 17"

Description

Oxia

VLASI   

Latitude: 39° 17' 24"
Longitude: 21° 34' 51"

Description

Vlasi

MEADOWS_PETRILO   

Latitude: 39° 18' 00"
Longitude: 21° 36' 15"

Description

meadows_petrilo

BIFURCATION_Β21/Β4   

Latitude: 39° 17' 48"
Longitude: 21° 37' 20"

Description

bifurcation_Β21/Β4

PALIOMANDRI_PEAK(1832)   

Latitude: 39° 17' 56"
Longitude: 21° 37' 15"

Description

Paliomandri_peak(1832m)

DELIDIMI_PEAK(2163m)   

Latitude: 39° 13' 08"
Longitude: 21° 33' 38"

Description

Delidimi_peak(2163m)

PETRILO   

Latitude: 39° 16' 35"
Longitude: 21° 35' 22"

Description

Petrilo

ACHLADIAS_PEAK(1782m)   

Latitude: 39° 23' 08"
Longitude: 21° 29' 43"

Description

Achladias_peak(1782m)

BIFURCATION_Α17/Α21   

Latitude: 39° 15' 03"
Longitude: 21° 34' 26"

Description

bifurcation_Α17/Α21

THERINO   

Latitude: 39° 21' 58"
Longitude: 21° 27' 13"

Description

Therino

DIASELO_OXOULA   

Latitude: 39° 22' 02"
Longitude: 21° 26' 16"

Description

diaselo_Oxoula

POINT_1964   

Latitude: 39° 21' 42"
Longitude: 21° 25' 47"

Description

Point_1964

KALI_KOMI   

Latitude: 39° 21' 40"
Longitude: 21° 24' 21"

Description

Kali_Komi

ELLINIKA   

Latitude: 39° 22' 45"
Longitude: 21° 23' 28"

Description

Ellinika

PR.ILIAS_PEAK(VEROUSIA)(1775m)   

Latitude: 39° 20' 52"
Longitude: 21° 25' 56"

Description

Pr.Ilias(Verousia)(1775m)

MAVROMMATI   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Mavrommati

ALLINOPIRGOS   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Ellinopirgos

AG.AKAKIOSvisibility=zoom   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Ag.Akakios

PIRGO_ITHOMIS   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Pirgos_Ithomis

AG.GEORGIOS   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Ag.Georgios

AG.ATHANASIOS   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Ag.Athanasios

SPILIA_KARAISKAKIvisibility=zoom   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Spilia(cave)_Karaiskaki

KOUTDIKOURIS   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

Koutsikouris

BIFURCATION_(Β20/Β20Β)   

Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Description

bofurcation_Β20/Β20Β

PORTI   

Latitude: 39° 25' 13"
Longitude: 21° 37' 37"

Description

Porti

MOUZAKI   

Latitude: 39° 25' 54"
Longitude: 21° 39' 31"

Description

Mouzaki

PILI   

Latitude: 39° 27' 30"
Longitude: 21° 37' 05"

Description

Pili

LOGGIES_ROPOTOU   

Latitude: 39° 26' 46"
Longitude: 21° 35' 16"

Description

Loggies(Ropotou)

ATHINEO_PEAK(1132μ)   

Latitude: 39° 26' 19"
Longitude: 21° 36' 45"

Description

Athineo_peak

MONI(MONASTERY)_GKOURA   

Latitude: 39° 26' 38"
Longitude: 21° 37' 21"

Description

moni(monastery)Gkoura

BIFURCATION_Α30/Α30Α   

Latitude: 39° 26' 22"
Longitude: 21° 37' 27"

Description

bofurcation_Α30/Α30Α

BIFURCATION_Α31/Α31Α   

Latitude: 39° 25' 42"
Longitude: 21° 37' 24"

Description

bofurcation_Α31/Α31Α

SOUVLERO_PEAK/ANATOLIKA_TICHI(EAST_WOLLS)   

Latitude: 39° 25' 58"
Longitude: 21° 37' 23"

Description

Souvlero_peak/anatolika_tichi(east_wolls)ανατολικά_τείχη

BIFURCATION_Α30/Α30B   

Latitude: 39° 26' 07"
Longitude: 21° 37' 12"

Description

bofurcation_Α30/Α30B

BIFURCATION_Α32/Α32B   

Latitude: 39° 26' 49"
Longitude: 21° 37' 07"

Description

bofurcation_Α32/Α32B

DITIKA_TICHI(WEST_WOLLS)   

Latitude: 39° 26' 25"
Longitude: 21° 36' 40"

Description

ditika_tichi(west_wolls)

VIEW_POINT   

Latitude: 39° 26' 47"
Longitude: 21° 36' 36"

Description

view_point

Mesenikolas-Moschato region


Moschato-smoll lake Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B11

Length:4 km.
Running time:1:10h return1:45h
Total elevation gain/elevation loss:+80m/-320m
Starting point: Moschato (altitude 425m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:smoll lake (altitude 185m) 39 19 32.98Ν  21 49 14.80Ε

(see more in detail)

Download files


Moschato-Xalikaki-TsardakiEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B10

Length:3,8 km.
Running time:1:15h return1:00h
Total elevation gain/elevation loss:+440m/-80m
Starting point: Moschato (altitude 425m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Tsardaki (altitude 780m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files                                                                                                                                                              


Chakikaki- Koukourgiakos peak 1014mEasy

Marking:blue circle on a yellow square/code B10Α

Length:1,9 km.
Running time:1:00h return0:45h
Total elevation gain/elevation loss:+440m/-80m
Starting point: Chalikaki (altitude 820m) 39 18 27.61Ν  21 47 16.78Ε
Termination:Koukourgiakos peak (altitude 1015m) 39 17 47.08Ν  21 47 23.78Ε

(see more in detail)

Download files


Moschato-moni(monastery) Korona-TsardakiEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B9

Length:2.1 km.
Running time:0:50h return0:40h
Total elevation gain/elevation loss:+420m/-60m
Starting point: Moschato (altitude 425m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:smoll lake (altitude 780m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 (see more in detail)

Download files


Morfovouni-Gazi peak 964μ-MesenikolasEasy

Marking::red circle on a yellow square /code B7

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files


Livadia(meadows)-moni(monastery) Korona-TsardakiEasy

Marking:blue circle on a yellow square /code B7Α

Length: km
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files


Morfovouni(Kontostergeika)–vrises(faucets) Ag. GeorgiouEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B8

Length: km
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files


Ag.Athanasios-koukouriakos peak 1014mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B12

Length: km
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files


Voutsikaki ragion

Belokomitis-rachi(col) Karegianni-Koulia-Agrafa(Karamanoli) refuseEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B1

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

 

(see more in detail)

Download files


Neochori-rachi(col) Karagianni/bifurcation Β1Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B2

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files


Kalivia Pezoula-Neraida-Koulia/bifurcation Β1Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B3

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files  


Agrafa(Karamanoli) refuse-Tebla peak-Voutsikaki peak 2154m-Paliomandri-megalo diaselo(col)-Kazarma(Zigourolivado) peak 1997m-Ag.Nikolaos(Vlasiou)Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B4

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files   


Filakti-Agrafa(Karamanoli) refuseEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B5

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files 


Karitsa -moni(Monastery) Pelekiti-Agrafa(Karamanoli) refuseEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B6

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files


Moni(Monastery) Pelekiti/bifurcation Β6-Rafina-Ag.Paraskevi/bifurcation Β1Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B13

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files   


Filakti-vrisi(faucet) Kassantra-Pr.Ilias(Filakti)-Κoufologkos peak 1882m-Κazarma peak(Zigourolivado) 1997mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B14

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files    


Peak Koufologkos peak 1882mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B14A

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files    


Kerasia-Mantania-Pr.Ilias(Kerasia)Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B15

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files    


Filakti-Ag.Ioannis(Filakti)-bifurcation B17 Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B16

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files  


Krioneri-bifurcation Β16-Apelina-Pr.Ilias(Filakti)Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B17

Length: km
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files  


Livadia(meadows) Petrilo-PetriloEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B18

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files   


Petrilo(Χaris)-Gennitaki-Voutsikaki peak 2154mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B19

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

 Download files 


Anthoxori-gefiri(bridge) Kamara-livadi(meadow) Stalotsiakou-Ag.Nikolaos(Vlasi)Easy

Marking:red circle on a yellow square /code B20

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files  


Dermata peak 1785mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B20A

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


KoutsikouriEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B20B

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Livadia(meadows) Petrilo-bifurcation B4-Paliomandri peak 1832mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B21

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files                                                                                                                                                       


Livadia(meadows)Stalotsiakou/bifurcation B20-ennea Vrises(five faucets)-Kazarma(Zigourolivado) peak 1997mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B22

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files   


Gennitaki-Pirgos peak 1804mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B23

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files   


Περιοχή Μουζακίου

Mavromati-moni(monastery) Ag.Georgios-Pr.Ilias-spilia(cave)KaraiskakiEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B24

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Ag.Akakios – Pirgos IthomisEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B25

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Ag.Georgios-Ag.AthanasiosEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B26

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Ellinopirgos-MavrommatiEasy

Marking:red circle on a yellow square /code B27

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files   


Mouzaki-bifurcation moni(monastery) Gkoura-bifurcation  Souflero peak/east  walls-Athineon peak 1132mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A30

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files 


Moni(monastery) GkouraEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A30A

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files 


Souvlero peak 1008m/east wallsEasy

Marking:blue circle on a yellow square /code A30B

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Porti-bifurcation Souvlero peak/east walls-Athineon peakEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A31

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Porti-bifurcation Souvlero peak/east walls-Athineon peakEasy

Markingblue circle on a yellow square /code A31A

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Pili-bifurcation moni(monastery) Gkoura-west walls-athineo peak1132mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A32

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Moni(monastery) GkouraEasy

Markingblue circle on a yellow square /code A32A

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files


Loggies Ropoto-west walls-Athineo peak 1132mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A33

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files Περιοχή Καράβας

Ag.Nikolaos-Pezoulia-Loutsa-Karava peak 1184mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A1

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

Από τον Άγιο Νικόλαο Βλασίου ξεκινάμε την πορεία μας πιάνοντας τον χωμάτινο δρόμο που ξενικά από την κεντρική άσφαλτο με δεξιά (βορειοδυτικά, απέναντι από το εκκλησάκι) όπου βλέπουμε τον στύλο με ταμπέλα κατεύθυνσης. Ο δρόμος περνά δίπλα από δεξαμενή νερού και κεραίες αναμεταδοτών και σε δυο λεπτά συναντάμε μεγαλύτερο χωματόδρομο που έρχεται και αυτός από τον Άγ. Νικόλαο. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο αλλά για να ομορφύνουμε την διαδρομή περνάμε απέναντι και συνεχίζουμε σε εγκαταλελειμμένο δασικό δρόμο που σταδιακά χάνεται μέσα σε μικτό δάσος όπου κυριαρχούν μεγάλες οξιές. Περπατάμε την ράχη … με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά βλέποντας μπροστά μας τον κύριο όγκο της Καράβας. Κατηφορίζουμε σε bifurcation «Υ» χωματόδρομων ανάμεσα σε λιβάδια.

Περνάμε τον δρόμο και κατευθυνόμαστε απέναντι προς συστάδα με μεγάλα έλατα. Στρεφόμαστε δεξιά και περπατάμε στα λιβάδια παράλληλα με χωματόδρομο στα δεξιά μας, άλλοτε κοντά, άλλοτε πιο μακριά. Από εδώ και πάνω υπάρχουν ελάχιστα μοναχικά δέντρα. Πλησιάζουμε τον όγκο που βρίσκεται δεξιά από την κύρια κορυφή και ονομάζεται Κουλκουτσάρι. Στην βάση του ο δρόμος συνεχίζει να τραβερσάρει τις ανατολικές του πλαγιές. Εμείς μετά από στύλο με ταμπέλες κατεύθυνσης στρεφόμαστε σε μονοπάτι προς τα αριστερά (δυτικά).

Το μονοπάτι είναι καλογραμμένο ανάμεσα σε πολλά ακόμη δευτερεύοντα που ακολουθούν την ίδια πορεία αλλά στη συνέχεια στρέφονται σε άλλες κατευθύνσεις. Προοδευτικά στρεφόμαστε προς τα βόρεια και ανηφορίζουμε όλο και πιο έντονα έχοντας αριστερά μας κοίτη ρέματος. Διακρίνουμε ψηλά τον κύριο όγκο της κορυφής. Περνάμε κοίτη παρακείμενου ρέματος και σημεία με πολλά βούρλα και λασπερό έδαφος όπου αναβλύζουν νερά. Ξαφνικά συναντάμε την αλπική εποχική λίμνη «Λούτσα» που περιτριγυρίζεται από λιβάδια. Εδώ έρχεται και η διαδρομή «Α2» που έρχεται από το χωριό Αργιθέα.

Από την Λούτσα η κορυφή φαίνεται προς τα νότιο δυτικά. Ανηφορίζουμε από την αριστερή μεριά όπως βλέπουμε την κορυφή σε λιβάδια με μικρή κλίση προς την ράχη που κατεβαίνει προς τα νότια της κορυφής. Από την Λούτσα πιάνουμε την ράχη στα 30 m. Βλέπουμε από εδώ πολλές κορυφογραμμές με πιο εντυπωσιακή αυτή του Ντεληδήμι και οι οποίες θα μας συντροφεύσουν ως την κορυφή. Αφού πιάσουμε την ράχη μπορούμε να ακολουθήσουμε ημικυκλική πορεία για να μετριάσουμε την ανηφόρα από την νοτιοδυτική πλαγιά (αριστερή) όπου φαίνεται το μονοπάτι σε αρκετό μήκος. Στην κορυφή βρίσκουμε το κουτί με το βιβλίο εντυπώσεων. Θαυμάζουμε όλα τα Άγραφα από το ψηλότερο σημείο τους αλλά το βλέμμα μας φτάνει πολύ πιο μακριά και από αυτά, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Νότιας Πίνδου.

(see more in detail)

Download files 


Argithea-koulkoutsari-Loutsa(karava) Karava peak 2184mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A2

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Argithea-Koulkoutsari-Loutsa(Karava) Karava peak 2184mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A3

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Α4 Vlasi-Loutsa(Vlasi)Vlasi-Karava peak 2184mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A4

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Vlasi-Souda-livadia(meadows) PetriloEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A5

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Oxia-Souvli peak 1495m-PezouliaEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A6

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files Περιοχή Αργιθέας

Argithea-diaselo(col)-Axladias peak 1782mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A7

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Αnthiro-Loutsa(Anthiro)-Marathi peak 1665m-Axladias peak 1782mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A8

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Metamorfosi(Katousi)-Soufli(Anthiro) peak 1964mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A9

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Anthiro-Pr.Ilias peak(Verousia) 1775mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A10

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Lagkadi(Anthiro)-diaselo(col) Oxoula-Soufli(Anthiro) 1835mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A11

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Diaselo(col) Oxoula-point 1624Easy

Marking:red circle on a yellow square /code A11A

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

 

(see more in detail)

Download files 


Kali Komi-Point 1624-Pr.Ilias peakEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A12

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Kali Komi-EllinikaEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A13

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Kali Komi-gefiri(bridge) KorakonisiouEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A14

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Τherino-Elati peak 1673m-Loutsa(Anthiro)Easy

Marking:red circle on a yellow square /code A15

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


Karia-gefiri(bridge) Karia-kritsariEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A16

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

(see more in detail)

Download files 


Petrilo-Vasilades Tsoutes-Delidimi 2163mEasy

Marking:red circle on a yellow square /code A17

Length: km.
Running time: h return h
Total elevation gain/elevation loss:+ m/- m
Starting point:Morfovouni(altitude  m) 39 19 10.13Ν  21 47 35.45Ε
Termination:Gazi(altitude  m) 39 18 39.32Ν  21 46 38.86Ε

 

 

(see more in detail)

Download files 


                                    Go to top