Βαθμοί δυσκολίας


  1. Εύκολες διαδρομές με συνολική διάρκεια μέχρι 5 ώρες (ενδείκνυνται για αρχάριους )
  2. Αναβάσεις/διασχίσεις σε βουνά  με υψομετρική διαφορά μέχρι 1000μ, ή διάρκεια πορείας μέχρι 6 ώρες  (ενδείκνυνται για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση )
  1. Αναβάσεις/διασχίσεις σε βουνά  με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 1000μ, ή διάρκεια πορείας πάνω από  6 ώρες, ή συνθήκες χειμερινού βουνού.
  2. Πολύωρες αναβάσεις/διασχίσεις σε βουνά  με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 1000μ, ή διάρκεια πορείας πάνω από  6 ώρες ή διαδρομές με απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού και γνώσεων,  ή συνθήκες χειμερινού βουνού