Δυτικά Άγραφα


Μονοπάτια(Α18 , Α19 , Α20 , Α21 , Α22 , Α23 , Α24 , Α25)

Α18 Λεοντίτο – Γκίκα – κορυφή Ντελιδήμι

Α19 Λεοντίτο – Τσιούμες – λιβάδια – (διακλάδωση A21/Α19)

Α20 Λεοντίτο – Μονή  Σπηλιάς

Α21 Φουντοτό – Πρ.Ηλίας – Αλεξανδρίνια – (διακλάδωση  A17/Α21)

Α22 Αργύρι – κορυφή Μιρμιτζάλα

Α23 Καταφύλλι – Πρ.Ηλίας – κορυφή Μιρμιτζάλα

Α24 Αργύρι – Καταφύλλι

Α25 Βραγκιανά –κορυφή Μιρμιτζάλα

 


λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor


Λεοντίτο – Γκίκα – Κορυφή Ντελιδήμι Εύκολη

 

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνοκωδικός A18

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Λεοντίτο – Τσιούμες – λιβάδια – (διακλάδωση με A21) Εύκολη

 

 

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο κωδικός A19

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Λεοντίτο – Μονή Σπηλιάς Εύκολη

 

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /  κωδικός A20

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Φουντοτό – Πρ.Ηλίας – Αλεξανδρίνια – (διακλάδωση με A17) Εύκολη

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνοκωδικός A21

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Αργύρι – κορυφή Μιρμιτζάλα Εύκολη

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο κωδικός A22

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Καταφύλλι – Πρ.Ηλίας – κορυφή Μιρμιτζάλα Εύκολη

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο κωδικός A23

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Αργύρι – Καταφύλλι Εύκολη

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνοκωδικός A24

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Βραγκιανά –κορυφή Μιρμιτζάλα Εύκολη

 

 

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνοκωδικός A25

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Υπό Κατασκευή