Κ2 «Ανθηρό-λιβάδια-Κορυφή Πέντε Πύργοι»


K2A «Διακλάδωση Κ2A/Κ2(λιβάδι)-διακλάδωση Κ2A/Κ3-κόψη-

         διακλάδωση Κ2A/Κ2(κορυφή)»


λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

ΑΝΘΗΡΟ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΚΟΡΥΦΗ_ΠΕΝΤΕ_ΠΥΡΓΟΙ   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Διακλάδωση(K2A/K2)-διακλάδωση(K2A/K3)-ΚΟΨΗ-διακλάδωση(K2A/K2)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

AΝΘΗΡΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 12' 01"
γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 11"

Περιγραφή

Ανθηρό

ΠΕΝΤΕ_ΠΥΡΓΟΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 12' 01"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 25"

Περιγραφή

Πέντε_Πύργοι

Δ/ΣΗ(ΚΑ2/Κ2)_ΚΟΡΥΦΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 12' 02"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 35"

Περιγραφή

Δ/ση(ΚΑ2/Κ2)κορυφή

Δ/ΣΗ(ΚΑ2/Κ2)_ΛΙΒΑΔΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 11' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 56"

Περιγραφή

Δ/ση(ΚΑ2/Κ2)λιβάδι

Ανθηρό-λιβάδια-Κορυφή Πέντε ΠύργοιΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός K2

Μήκος:
Χρόνος πορείας:
Συνολική ανάβαση/κατάβαση:
Αφετηρία:
Τερματισμός:

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ 


Διακλάδωση(Κ2A/Κ2)-(διακλάδωση Κ2A/Κ3)-κόψη-(διακλάδωση Κ2A/Κ2)Απαιτητική

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός K2A

Μήκος:
Χρόνος πορείας:
Συνολική ανάβαση/κατάβαση:
Αφετηρία:
Τερματισμός:

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ