Ζ1 «Ρεντίνα-Ζαχαράκη-Λιπούχι-κορυφή Βουλγάρα-κορυφή Άνεμος-Βουλγαρομνήματα-Πρ.Ηλίας(Βαθύλακου)-Βαθύλακος»


λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

ΡΕΝΤΙΝΑ-ΚΟΡΥΦΗ_ΒΟΥΛΓΑΡΑ-ΚΟΡΥΦΗ_ΑΝΕΜΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΝΗΜΑΤΑ-ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΡΕΝΤΙΝΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 03' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 58' 43"

Περιγραφή

Ρεντίνα

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 07' 47"
γεωγραφικό μήκος: 21° 57' 08"

Περιγραφή

Βαθύλακκος

ΚΟΡΥΦΗ_ΑΝΕΜΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 07' 13"
γεωγραφικό μήκος: 21° 54' 40"

Περιγραφή

Κορυφή_Άνεμος

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 04' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 57' 46"

Περιγραφή

Αγ.Κυριακή

ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 04' 07"
γεωγραφικό μήκος: 21° 56' 20"

Περιγραφή

Ζαχαράκη

ΛΙΠΟΥΧΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 04' 57"
γεωγραφικό μήκος: 21° 56' 22"

Περιγραφή

Λιπούχι

KOΡΥΦΗ_ΒΟΥΛΓΑΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 06' 24"
γεωγραφικό μήκος: 21° 54' 24"

Περιγραφή

Κορυφή_Βουλγάρα

ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΝΗΜΑΤΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 07' 45"
γεωγραφικό μήκος: 21° 54' 28"

Περιγραφή

Βουλγαρομνήματα

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 08' 08"
γεωγραφικό μήκος: 21° 56' 43"

Περιγραφή

Πρ.Ηλίας

ΒΡΥΣΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 04' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 58' 08"

Περιγραφή

Βρύση

ΠΗΓΗ_ΠΗΛΑ_ΚΟΤΡΩΝΙΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 04' 24"
γεωγραφικό μήκος: 21° 57' 09"

Περιγραφή

Πήλα_Κωτρώνια

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΟΡΑΚΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 07' 34"
γεωγραφικό μήκος: 21° 55' 00"

Περιγραφή

Κορυφή_Κόρακας

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 08' 26"
γεωγραφικό μήκος: 21° 55' 26"

Περιγραφή

Πευκόφυτο

ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 04' 06"
γεωγραφικό μήκος: 21° 57' 47"

Περιγραφή

Εικόνισμα

Ρεντίνα-Ζαχαράκη-Λιπούχι-κορυφή Βουλγάρα-κορυφή Άνεμος-Βουλγαρομνήματα-Πρ.Ηλίας- ΒαθύλακοςΕύκολη

Σήμανση:κόκκινος κύκλος σε κίτρινο τετράγωνο /κωδικός Z1

Μήκος:
Χρόνος πορείας:
Συνολική ανάβαση/κατάβαση:
Αφετηρία:
Τερματισμός:

 

Κατεβάστε το αρχείο απ’ εδώ