Διασχίσεις


Χάρτης


Νεοχώρι-Μπελοκομίτης

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Ράφηνα-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Καταφύγιο Αγράφων-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Κούλια-Νεράιδα-Καλύβια Πεζούλας

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Καταφύγιο Αγράφων-Φυλακτή-Φυλακτής-Πρ.Ηλίας-Κρυονέρι

Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αργιθέα

Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αγ.Νικόλαος-Καμάρα-Ανθοχώρι


λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Νεοχώρι-Μπελοκομίτης   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Ράφηνα-Μ.Πελεκητή-Καρίτσα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Καταφύγιο_Αγράφων-Μ.Πελεκητή-Καρίτσα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Κούλια-Νεράιδα-Πεζούλα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Νεοχώρι-Καταφύγιο_Αγράφων-Φυλακτή-Κρυονέρι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Βλάσι-Καράβα-Λούτσα-Αργιθέα   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Βλάσι-Καράβα-Αγ.Νικόλαος-Ανθοχώρι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 20"
γεωγραφικό μήκος: 21° 44' 01"

Περιγραφή

Μπελοκομίτης

ΝΕΟΧΩΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 29"
γεωγραφικό μήκος: 21° 43' 57"

Περιγραφή

Νεοχώρι

ΚΑΡΙΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 49"

Περιγραφή

Καρίτσα

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ_ΑΓΡΑΦΩΝ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 44"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 58"

Περιγραφή

Καταφύγιο_Αγράφων

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 33"

Περιγραφή

Αγ.Παρασκευή

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΖΑΡΜΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 21"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 49"

Περιγραφή

Κορυφή_Καζάρμα

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 48"

Περιγραφή

Πρ.Ηλίας

ΦΥΛΑΚΤΗ_ΚΕΝΤΡΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 49"

Περιγραφή

Φυλακτή_κέντρο

ΛΙΒΑΔΙ_ΣΤΑΛΟΤΣΑΚΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 41"

Περιγραφή

Λιβάδι_Σταλοτσάκου)

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 13"

Περιγραφή

Aγ.Νικόλαος

ΚΡΥΟΝΕΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 54"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 13"

Περιγραφή

Κρυονέρι

ΚΑΛΥΒΙΑ_ΠΕΖΟΥΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 30"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 57"

Περιγραφή

Καλύβια_Πεζούλα

ΑΝΘΟΧΩΡΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 08"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 28"

Περιγραφή

Ανθοχώρι

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 13"

Περιγραφή

Aγ.Νικόλαος

ΛΟΥΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 00"
γεωγραφικό μήκος: 21° 33' 46"

Περιγραφή

Λούτσα

ΑΡΓΙΘΕΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 21' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 32' 17"

Περιγραφή

Αργιθέα

ΚΑΡΑΒΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 42"
γεωγραφικό μήκος: 21° 33' 26"

Περιγραφή

Καράβα

ΒΛΑΣΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 17' 24"
γεωγραφικό μήκος: 21° 34' 51"

Περιγραφή

Βλάσι

Διασχίσεις

 


Νεοχώρι-Μπελοκομίτης

Όνομα: diasx1
Aπόσταση: 4,1 km
Ελάχιστη ανύψωση: 930 m
Μέγιστη ανύψωση: 1219 m
Yψομετρική ανάβαση: 239 m
Yψομετρική κατάβαση: 292 m
Χρώμα στον χάρτη:μωβ

 

 


Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Ράφηνα-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα

Όνομα: diasx2
Aπόσταση: 7,5 km
Ελάχιστη ανύψωση: 982 m
Μέγιστη ανύψωση: 1330 m
Yψομετρική ανάβαση: 565 m
Yψομετρική κατάβαση: 449 m
Χρώμα στον χάρτη:κόκκινο

 

 


Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Καταφύγιο Αγράφων-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα

Όνομα: diasx3
Aπόσταση: 10,4 km
Ελάχιστη ανύψωση: 982 m
Μέγιστη ανύψωση: 1578 m
Yψομετρική ανάβαση: 681 m
Yψομετρική κατάβαση: 565 m
Χρώμα στον χάρτη:πορτοκαλί
 

 

 


Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Κούλια-Νεράιδα-Καλύβια Πεζούλας

Όνομα: diasx4
Aπόσταση: 9,4 km
Ελάχιστη ανύψωση: 822 m
Μέγιστη ανύψωση: 1490 m
Yψομετρική ανάβαση: 534 m
Yψομετρική κατάβαση: 695 m
Χρώμα στον χάρτη:μπλε

 

 

 


Νεοχώρι-Αγ.Παρασκευή-Καταφύγιο Αγράφων-Φυλακτή-Φυλακτής-Πρ.Ηλίας-Κρυονέρι

Όνομα: diasx5
Aπόσταση: 18,4 km
Ελάχιστη ανύψωση: 865 m
Μέγιστη ανύψωση: 1544 m
Yψομετρική ανάβαση: 1194 m
Yψομετρική κατάβαση: 1287 m
Χρώμα στον χάρτη:μαύρο

 

 

 


Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αργιθέα

Όνομα: diasx8
Aπόσταση: 16,7 km
Ελάχιστη ανύψωση: 907 m
Μέγιστη ανύψωση: 2184 m
Yψομετρική ανάβαση: 1538 m
Yψομετρική κατάβαση: 1758 m
Χρώμα στον χάρτη:σκούρο μπλε

 

 

 


Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αγ.Νικόλαος-Καμάρα-Ανθοχώρι

Όνομα: diasx9
Aπόσταση: 22,8 km
Ελάχιστη ανύψωση: 744 m
Μέγιστη ανύψωση: 2184 m
Yψομετρική ανάβαση: 1509 m
Yψομετρική κατάβαση: 1901 m
Χρώμα στον χάρτη:σκούρο πράσινο