Κυκλικές διαδρομές


Μοσχάτο-Χαλικάκι-Τσαρδάκι-Κορώνα-Μοσχάτο

Καρίτσα-Μ.Πελεκητής-Καταφύγιο Αγράφων-Αγ.Παρασκευή-Ράφηνα-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Αγ.Ιωάννης-Φυλακτή

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Καζάρμα-Βουτσικάκι(Λάκα)-Τέμπλα-Καταφύγιο Καραμανώλη-Φυλακτή

Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)-Εννέα βρύσες-Καζάρμα-Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)

Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αγ.Νικόλαος-Καζάρμα-Παλιομάντρι-λιβάδια Πετρίλου-Σουδα-Βλάσι

Πετρίλο(Χάρης)-Βουτσικάκι-Μουτσάρα-Παλιομάντρι-λιβάδια Πετρίλου-Πετρίλο(Καμπουρέικα)


Μοσχάτο-Χαλικάκι-Τσαρδάκι-Κορώνα-Μοσχάτο

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Μοσχάτο-Χαλικάκι-Τσαρδάκι-Κορώνα-Μοσχάτο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Μοσχάτο   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 10"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 35"

Περιγραφή

Μοσχάτο

ΤΣΑΡΔΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 39"
γεωγραφικό μήκος: 21° 46' 38"

Περιγραφή

Τσαρδάκι

ΧΑΛΙΚΑΚΙ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 47' 16"

Περιγραφή

Χαλικάκι
 
Μοσχάτο-Χαλικάκι-Τσαρδάκι-Κορώνα-Μοσχάτο
 
Όνομα: kikl1
Aπόσταση:6,1 km
Ελάχιστη ανύψωση:42 m
Μέγιστη ανύψωση:821m
Yψομετρική ανάβαση:421m
Yψομετρική κατάβαση:421m
 
 
 
Καρίτσα-Μ.Πελεκητής-Καταφύγιο Αγράφων-Αγ.Παρασκευή-Ράφηνα-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα
 

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

ΚΑΡΙΤΣΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ_ΑΓΡΑΦΩΝ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΡΑΦΗΝΑ-Μ.ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ-ΚΑΡΙΤΣΑ   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΚΑΡΙΤΣΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 15' 31"
γεωγραφικό μήκος: 21° 41' 49"

Περιγραφή

Καρίτσα

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ_ΑΓΡΑΦΩΝ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 44"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 58"

Περιγραφή

Καταφύγιο_Αγράφων

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 27"
γεωγραφικό μήκος: 21° 42' 33"

Περιγραφή

Αγ.Παρασκευή

 

Καρίτσα-Μ.Πελεκητής-Καταφύγιο Αγράφων-Αγ.Παρασκευή-Ράφηνα-Μ.Πελεκητής-Καρίτσα

Όνομα:kikl2
Aπόσταση:12,7km
Ελάχιστη ανύψωση:1071m
Μέγιστη ανύψωση:1578m
Yψομετρική ανάβαση:91m
Yψομετρική κατάβαση:791m
 
 
 

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Καζάρμα-Βουτσικάκι(λάκα)-Τέμπλα-καταφύγιο Αγράφων-Φυλακτή

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Καζάρμα-Βουτσικάκι(Λάκα)-Τέμπλα-καταφύγιο_Αγράφων   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Περιγραφή

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ_ΑΓΡΑΦΩΝ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 44"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 58"

Περιγραφή

Καταφύγιο_Αγράφων

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΖΑΡΜΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 21"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 49"

Περιγραφή

Κορυφή_Καζάρμα

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 48"

Περιγραφή

Πρ.Ηλίας

ΦΥΛΑΚΤΗ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 49"

Περιγραφή

Φυλακτή

ΚΟΡΥΦΗ_ΤΕΜΠΛΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 46"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 01"

Περιγραφή

κορυφή_Τέμπλα

ΜΝΗΜΕΙΟ_ΤΖΑΜΑΡΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 16' 51"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 49"

Περιγραφή

μνημείο_Τζαμάρα

 

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Καζάρμα-Βουτσικάκι(λάκα)-Τέμπλα-καταφύγιο Αγράφων-Φυλακτή

Όνομα:kikl3
Aπόσταση:22,7km
Ελάχιστη ανύψωση:900m
Μέγιστη ανύψωση:2097m
Yψομετρική ανάβαση:1684m
Yψομετρική κατάβαση:1684m
 
 
 

Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)-Εννέα βρύσες-Καζάρμα-Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)-Εννέα_βρύσες-Καζάρμα-Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

ΚΟΡΥΦΗ_ΚΑΖΑΡΜΑ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 21"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 49"

Περιγραφή

Κορυφή_Καζάρμα

ΛΙΒΑΔΙ_ΣΤΑΛΟΤΣΑΚΟΥ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 20' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 37' 41"

Περιγραφή

Λιβάδι_Σταλοτσάκου)

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 13"

Περιγραφή

Aγ.Νικόλαος

 

Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)-Εννέα βρύσες-Καζάρμα-Αγ.Νικόλαος(Βλασίου)

Όνομα:kikl4
Aπόσταση:9,8km
Ελάχιστη ανύψωση:1383m
Μέγιστη ανύψωση:1965m
Yψομετρική ανάβαση:792m
Yψομετρική κατάβαση:826m
 
 
 

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Αγ.Ιωάννης-Φυλακτή

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Αγ.Ιωάννης-Φυλακτή   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Περιγραφή

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 49"
γεωγραφικό μήκος: 21° 39' 48"

Περιγραφή

Πρ.Ηλίας

ΦΥΛΑΚΤΗ_ΚΕΝΤΡΟ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 18' 11"
γεωγραφικό μήκος: 21° 40' 49"

Περιγραφή

Φυλακτή_κέντρο

 

Φυλακτή-Πρ.Ηλίας-Αγ.Ιωάννης-Φυλακτή

Όνομα:kikl5
Aπόσταση:7,2km
Ελάχιστη ανύψωση:999m
Μέγιστη ανύψωση:1438m
Yψομετρική ανάβαση:448m
Yψομετρική κατάβαση:450m
 
 
 
Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αγ.Νικόλαος-Καζάρμα-Παλιομάντρι-λιβάδια Πετρίλου-Σουδα-Βλάσι
 

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αγ.Νικόλαος-Καζάρμα-Παλιομάντρι-λιβάδια_Πετρίλου-Σουδα-Βλάσι   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

Περιγραφή

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

γεωγραφικό πλάτος: 39° 19' 18"
γεωγραφικό μήκος: 21° 36' 13"

Περιγραφή

Aγ.Νικόλαος

 

Βλάσι-Πρ.Ηλίας-Καράβα-Λούτσα-Αγ.Νικόλαος-Καζάρμα-Παλιομάντρι-λιβάδια Πετρίλου-Σουδα-Βλάσι

Όνομα:kikl6
Aπόσταση:7,2km
Ελάχιστη ανύψωση:999m
Μέγιστη ανύψωση:1438m
Yψομετρική ανάβαση:448m
Yψομετρική κατάβαση:450m
 
 
 

Πετρίλο(Χάρης)-Βουτσικάκι-Μουτσάρα-Παλιομάντρι-λιβάδια Πετρίλου-Πετρίλο(Καμπουρέικα)

λίστα   

πληροφορίες
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί ή στοιχείο στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Πετρίλo-Βουτσικάκι-Μουτσάρα-Παλιομάντρι-λιβάδια_Πετρίλου-Πετρίλο   

Προφίλ

50 100 150 200 5 10 15 Aπόσταση (km) Aνύψωση (m)
Xωρίς δεδομένα ανύψωση
Όνομα: Χωρίς δεδομένα
Aπόσταση: Χωρίς δεδομένα
Ελάχιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Μέγιστη ανύψωση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική ανάβαση: Χωρίς δεδομένα
Yψομετρική κατάβαση: Χωρίς δεδομένα
Διάρκεια: Χωρίς δεδομένα

 

Πετρίλο(Χάρης)-Βουτσικάκι-Μουτσάρα-Παλιομάντρι-λιβάδια Πετρίλου-Πετρίλο(Καμπουρέικα)

Όνομα:kikl7
Aπόσταση:7,2km
Ελάχιστη ανύψωση:999m
Μέγιστη ανύψωση:1438m
Yψομετρική ανάβαση:448m
Yψομετρική κατάβαση:450m